Skip to main content

Meerderheid FNV Cabine wijst eindbod KLM af

17 oktober 2019

Vandaag, 17 oktober 2019, is de uitslag van de democratische ledenraadpleging over het eindbod van KLM voor een nieuwe cabine cao bekend geworden. 65% stemde tegen het eindbod van KLM, 35% stemde voor.

Online ledenraadpleging

Het eindbod van KLM voor een cao met een looptijd van 1 juni 2019 t/m 28 februari 2022 is voorgelegd aan de leden van FNV Cabine. Van 10 t/m 16 oktober was er gelegenheid om digitaal te stemmen. Naast de beschikbare Q&A’s, konden collega’s via onze helpdesk en tijdens interactieve infosessies vragen stellen over het eindbod op loon en op inhoudelijke punten.

Te weinig draagvlak

KLM is van de uitslag op de hoogte gebracht. Deze laat overduidelijk zien dat er bij de achterban van FNV Cabine onvoldoende draagvlak is voor het ultieme eindbod dat KLM in de vroege ochtend van 1 oktober jongstleden deed aan de cabinebonden. Uit de feedback van onze leden is er ook een helder beeld ontstaan over waar de knelpunten zitten. Allereerst wordt duidelijk dat de hoogte van het loonbod als volstrekt ontoereikend wordt beoordeeld. Daarnaast reageren veel leden negatief op een aantal inhoudelijke punten. Met name de pilot ‘blokbescherming Europa’ kan op weinig applaus rekenen en stuit op grote weerstand. Dat zijn signalen die door KLM niet kunnen worden genegeerd.

Actiecomité

Bestuurder/onderhandelaar Birte Nelen en het Dagelijks Bestuur van FNV Cabine richten zich momenteel op het vervolgproces. Allereerst wordt op vrijdag 18 oktober het actiecomité bijeen geroepen dat zich gaat beraden over acties met als doel KLM te bewegen tot een beter bod te komen. Het ligt in de verwachting dat er volgende week meer duidelijkheid zal zijn over de impasse waarin het cabinedomein is terechtgekomen. Eén ding is kristalhelder: KLM is nu aan zet!

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!