Skip to main content

Laatste kans voor KLM: FNV Cabine stelt ultimatum

22 oktober 2019

Nadat onze leden het eindbod voor een nieuwe cabine-cao afwezen, stelt FNV Cabine KLM een ultimatum met als doel het cao-pakket substantieel te verbeteren. Dit ultimatum, met daarin eisen uit onze cao-inzet, is van kracht vanaf dinsdag 22 oktober en loopt af op 29 oktober aanstaande. Als KLM hier niet op ingaat volgen er acties. Vakbondsbestuurder Birte Nelen: “Er zijn de aflopen jaren forse arbeidsvoorwaardelijke offers gebracht. Nu KLM er financieel goed voorstaat verdient het loyale cabinekorps een KLM-waardige cao”.

Grijpt KLM deze laatste kans?
In plaats van verder te onderhandelen tot een door alle partijen gedragen resultaat, koos de KLM directie er in september voor om een eindbod op loon te doen. Het merendeel van onze leden heeft dit eindbod afgewezen. Dit betekent dat we niet anders kunnen dan acties voorbereiden, zodat wij alsnog tot een goede cao voor het gehele korps kunnen komen. Het actiecomité bereidt de acties voor. Waar mogelijk doet FNV Cabine dit in nauwe samenwerking met VNC. In de hoop dat het niet zover hoeft te komen, biedt FNV Cabine via dit ultimatum KLM een laatste kans. KLM is nu aan zet.

Een overzicht: wat heeft het cabinekorps ingeleverd?

• 2013 en 2014: tijdelijk inleveren van één winter JV-dag per jaar;
• 2014: de kosten voor KLM zijn verlaagd door een aangepast loongebouw met kleinere stappen en extra treden voor CA’s;
• 2015: structureel inleveren van één winter JV-dag per jaar;
• 2016: bij zes of meer RV dagen wordt de RV structureel met één dag verminderd;
• 2016: -1 CA op 40% van de ICA vloot;
• 2018: -1 CA op de gehele ICA vloot;
• 2013 tot 2017: een nullijn op loon.

Duidelijke signalen voor KLM
Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat KLM weer een financieel gezond bedrijf is geworden. Duidelijk is dat het eindbod van KLM geen draagvlak vindt onder het korps. Het loonbod wordt als volstrekt ontoereikend beoordeeld. Ook is er geen steun voor een aantal inhoudelijke punten. Dat betreft met name de pilot ‘Blokbescherming Europa’. Duidelijke signalen voor KLM om niet te volharden in haar eindbod, maar om samen met de cabinebonden tot een gedragen resultaat te komen.

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!