Skip to main content

KLM volhardt in eindbod

29 oktober 2019

De meerderheid van onze leden wees het cao-eindbod van KLM op 17 oktober af. Op basis daarvan heeft FNV Cabine KLM op 22 oktober een ultimatum gesteld met daarin eisen uit onze cao-inzet. Dat ultimatum verliep op 28 oktober 18.00 uur.

Geen enkele beweging

Op zondag 27 oktober heeft KLM per brief op ons ultimatum gereageerd. Het bedrijf stelt daarin niet tegemoet te zullen komen aan onze eisen. De enige opening die op loon wordt geboden is om de winstdelingsregeling fors te verslechteren in ruil voor een structurele loonsverhoging van 1,5%. Dat is geen verbetering van de looncomponent, maar slechts een verschuiving: de welbekende sigaar uit eigen doos.

Schril contrast

Een bedrijf dat ervoor kiest om zijn CEO in 2018 een loonsverhoging te geven van 9,5 procent, scheept zijn frontline personeel af met een loonbod dat nog niet eens de inflatie van de afgelopen jaren compenseert. Het bruto salaris van onze directeur van ruim 43.000 euro per maand exclusief bonus staat in schril contrast met dat van de beginnende CA, die naar huis gaat met nét iets meer dan 2.100 euro bruto. Daar kun je wat van vinden...  

Acties

Wij hebben met teleurstelling kennisgenomen van de reactie van KLM. Nu het bedrijf niet tegemoetkomt aan de eisen in ons ultimatum, kunnen wij juridisch overgaan tot het aanzeggen van acties. De motiveringsactie van VNC ondersteunen wij weer per direct en dit hebben wij aan KLM laten weten. Op 28 oktober is het actiecomité voor de tweede keer bij elkaar geweest. De uitkomsten daarvan zijn gedeeld en besproken met VNC. Samen zullen wij de koers bepalen die er toe zal moeten leiden KLM te laten bewegen.

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!