Skip to main content

Overtuigende uitslag ledenraadpleging cao-onderhandelingsresultaat!

20 januari 2020

Vandaag, 20 januari 2020, is de uitslag van de democratische ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat tussen FNV Cabine en KLM voor een nieuwe cabine cao bekend geworden. Een overweldigende meerderheid van 97% stemde voor het onderhandelingsresultaat. Slechts 3% stemde tegen.

Werk aan de winkel

Met deze overtuigende uitkomst kunnen we nu overgaan tot het ondertekenen van het protocol en het verwerken van de gemaakte afspraken in de cao. Verder wacht ons de uitdaging om wat is afgesproken ook waar te maken. De komende tijd zal dan ook in het teken staan van -onder andere- de volgende onderwerpen:

  • Flexibilisering van JV-dagen (verbetering van de vakantieregeling);
  • Modernisering van de promotieprocedure. Daarbij zullen persoonlijke historie, file en functioneren een duidelijke rol gaan spelen;
  • Het in stand houden van rooster week 3 en 4 bij ziekte;
  • Het pensioenakkoord. Zodra de het akkoord is omgezet naar wetgeving, heeft KLM, samen met de cabinebonden, de intentie om overgangsmaatregelen te introduceren.

Word óók lid en maak jezelf nog sterker!

Wij luisteren niet alleen naar de mening van onze leden, maar doen daar ook iets mee. Bovendien krijgt iedereen de mogelijkheid om zich uit te spreken over de resultaten die we bereiken. Deze tijd vraagt om een alerte en professionele onderhandelingspartner met slagkracht, dat is weer gebleken tijdens deze cao-ronde. Naast een loonsverhoging van 7% over de looptijd van twee jaar en negen maanden, hebben we de winstdelingsregeling in stand kunnen houden. Daar bovenop is een structureel duurzaam inzetbaarheids-budget afgesproken van bijna 2% dat ieder jaar kan worden aangewend voor geld, vrije dagen of een opleiding/studie.

De komende periode gaan wij met input van de leden weer actief in gesprek met KLM om het beste te halen uit onze arbeidsvoorwaarden. Wil jij ook deel uitmaken van onze duidelijke en eerlijke manier van belangenbehartiging? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Redactie FNV Cabine

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk