Skip to main content

KLM vraagt om verregaande maatregelen

14 maart 2020

Op vrijdag 13 maart heeft Pieter Elbers de vakbonden geïnformeerd over de tijdelijke ongekende crisis waarin KLM zich op dit moment bevindt. Diezelfde avond ontvingen alle KLM'ers, thuis en op de route, de videoboodschap van onze CEO. In deze nieuwsbrief gaan we in op de maatregelen die KLM zelfstandig neemt én op mogelijke maatregelen die onze arbeidsvoorwaarden raken, waarvoor instemming van de bonden is vereist.

Bescherming van het korps

De situatie voor KLM verandert van uur tot uur en van dag tot dag. Uiteraard is onze positie als vakbond gericht op behoud van werkgelegenheid en bescherming van onze leden. Daarbij sluiten wij onze ogen niet voor de realiteit. FNV Cabine is van mening dat maatregelen met arbeidsvoorwaardelijke consequenties echter pas aan de orde zijn als alle andere maatregelen zijn ingezet.

Vraag om verregaande maatregelen

Steeds meer landen sluiten luchthavens en op steeds meer stations wordt door KLM capaciteit verminderd. KLM gaf ons aan dat er de komende maanden een reductie in netwerkcapaciteit van zo’n 40% wordt verwacht. Dat vraagt volgens KLM om verregaande maatregelen. Veel maatregelen kan KLM eenzijdig toepassen. Voor maatregelen waarbij arbeidsvoorwaarden worden geraakt, vraagt het bedrijf snelheid in de samenwerking met de bonden. Dit alles om de kaspositie voor de korte termijn veilig te stellen en de afname van netwerkcapaciteit op te vangen.

Eenzijdige maatregelen

KLM heeft voor het gehele bedrijf de volgende maatregelen aangekondigd waarbij geen instemming van de bonden nodig is:

  • De Boeing 747 wordt per april 2020 direct uit de vloot gehaald (een jaar eerder dan gepland);
  • Bedrijfsbrede personeelsreductie van 1.500 tot 2.000 voltijds arbeidsplaatsen. Deze reductie vindt plaats door het niet vervangen van collega’s die met pensioen gaan, het niet verlengen van tijdelijke contracten en het niet inzetten van uitzendkrachten;
  • Stoppen met alle niet noodzakelijke investeringen;
  • Uitstel van de betaling van bonussen voor de directie en het hoger management (executives) van april naar oktober 2020;
  • Stoppen van dienstreizen en stoppen met inhuur van externen, zoals consultants.

Maatregelen waarvoor overleg met de bonden nodig is

Maandag 16 maart gaan KLM en de bonden in onderhandeling over het tijdelijk aanpassen van vastgelegde arbeidsvoorwaarden. Het betreft de volgende KLM voorstellen:

  • Uitstel van de betaling van de winstdelingsregeling over boekjaar 2019 van april naar oktober 2020;
  • Aanvraag van werktijdverkorting van 30% voor alle KLM'ers met ingang van april, voor een periode van 6 tot maximaal 24 weken en de eventuele voorwaarden;
  • Het flexibeler maken van de inzet van werknemers door tijdelijke afspraken over roosters.

Democratische ledenraadpleging

KLM heeft in kaart gebracht wat er volgens het bedrijf nodig is aan maatregelen om de economische schade zoveel mogelijk te beperken. Aanstaande maandag zullen de gevolgen voor het cabinepersoneel meer in detail duidelijk worden. FNV Cabine zal alle mogelijke scenario’s met KLM bespreken en de uitkomsten daarvan voorleggen aan onze leden door middel van een digitale ledenraadpleging. Zo werkt onze vakbondsdemocratie. In dit proces zijn zowel snelheid als zorgvuldigheid geboden. Wij gaan samen met KLM inzetten op doordachte tijdelijke maatregelen, die zowel goed zijn voor de bedrijfsvoering van KLM als voor de bescherming van de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van onze leden!

Wij realiseren ons terdege dat de huidige onzekerheid grote impact heeft op jullie allen. Als bond nemen wij onze verantwoordelijkheid en wij houden jullie de komende dagen met onze nieuwsbrieven goed op de hoogte van wat dit alles gaat betekenen voor onder andere inkomen en roosters.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!