Skip to main content

Boodschap aan de bonden en alle KLM-ers: pompen of verzuipen

16 maart 2020
  • Veel landen sluiten hun luchtruim, KLM gaat 80 tot 90% minder vliegen;
  • Dit heeft grote gevolgen voor de inkomens van alle KLM werknemers;
  • FNV en landelijke werkgevers slaan de handen ineen om een financieel debacle voor werknemers te voorkomen.

Situatieschets van vandaag

Sinds afgelopen vrijdag zijn de mogelijkheden om het netwerk zoveel mogelijk in stand te houden dramatisch verslechterd. Ook Nederland stelt inmiddels inreisbeperkingen in voor passagiers uit een aantal landen. In zeer korte tijd is er voor luchtvaartmaatschappijen een ongekend vijandig klimaat ontstaan om in te opereren. Deze situatie geldt niet alleen voor KLM en Air France, maar ook voor alle andere luchtvaartmaatschappijen. In de wetenschap dat de situatie met het uur verandert, is de huidige verwachting dat KLM binnen nu en twee weken 80% tot 90% van haar vluchten moet schrappen.

Financiële positie KLM

Dit betreft, naar hoop en verwachting, een tijdelijke situatie totdat het coronavirus over het hoogtepunt heen is en de markt zich weer voorzichtig kan herstellen. Nu er minder gevlogen wordt, nemen de zogenaamde variabele kosten van KLM (zoals brandstof, afhandeling, catering, overvliegrechten) direct af. Daarnaast zijn er ook vaste kosten (zoals onze salarissen) die door blijven lopen, ook wanneer er minder wordt gevlogen. Door de vele annuleringen moet KLM reeds geboekte tickets terugbetalen, daardoor stroomt er een enorm bedrag de kas uit. Dit terwijl er tegelijkertijd veel minder de kas binnenkomt, omdat de verkoop van tickets dramatisch terugloopt.

Maatregelen om kosten drastisch terug te dringen

KLM is in gesprek met de overheid om financiële steun te zoeken voor deze ernstige, maar tijdelijke situatie. Minister Wopke Hoekstra heeft hulp beloofd. Dit gaat vooral over uitstel van belastingbetalingen en garanties op leningen. Daarmee kan KLM schuiven met geld en tijd kopen. Uiteindelijk zal de rekening gewoon moeten worden betaald. Om de kaspositie van KLM enigszins veilig te stellen, moeten de kosten direct én fors worden teruggedrongen. Eén kostenpost, zo’n 30% van het totaal, betreft onze salarissen. KLM heeft al talrijke maatregelen getroffen om de kosten terug te brengen. De maatregelen die KLM wil gaan treffen met betrekking tot de werknemers, zetten wij hieronder uiteen.

Maatregel 1: Werktijdverkorting

KLM gaat werktijdverkorting van zo’n 70% aanvragen voor alle KLM'ers. Werktijdverkorting is een regeling voor werkgevers die door buitengewone omstandigheden tijdelijk geen of minder werk hebben. Het mag duidelijk zijn dat KLM hieraan voldoet. De maximale periode voor werktijdverkorting is 24 weken, verdeeld in vier termijnen van zes weken. In deze periode werkt iedereen ook écht in een lager percentage. Over het percentage dat je werkt ontvang je je reguliere loon, vakantiegeld en pensioenopbouw. Over het percentage dat je niet werkt, ontvang je een WW-uitkering.

Hoe verandert ons salaris?

Bij een werktijdverkorting van 70% zal je salaris vanaf dat moment uit twee delen bestaan. Dit merk je niet. Je ontvangt je salaris namelijk gewoon van KLM. Het UWV betaalt de WW-aanvulling aan KLM. Het deel van de werkeloosheidsuitkering is echter, zoals bij een gewone uitkering, geen 100%, maar in de eerste zes weken 75%. Als blijkt dat de maatregel langer nodig is, dan loopt het percentage terug naar 70%. Belangrijk om te vermelden hierbij is dat je een deel van je recht op een werkloosheidsuitkering van 24 maanden opsoupeert. Ook wordt de werkloosheidsuitkering berekend op een maximaal maandsalaris van 4.769 euro bruto. Over het eventuele stuk salaris dat hier boven komt ontvang je geen WW.

Aanvulling op WW

Voor alle KLM werknemers is dit een totaal onverwacht verlies van inkomen en een groot offer. KLM realiseert zich de pijn die dit met zich meebrengt. De bonden zijn nu in onderhandeling om een deel van het verschil in inkomen aan te vullen. Wij kunnen in deze tijd niet afwachten. FNV Cabine verwacht morgen al een akkoord te bereiken met KLM over een gedeeltelijke aanvulling van de WW uitkering.

Wat doet FNV landelijk?

De landelijke FNV en de landelijke werkgevers vinden deze situatie zo drastisch dat zij de handen ineen hebben geslagen om de financiële impact voor werknemers zo veel mogelijk te beperken. De werkgevers en bonden aan de landelijke overlegtafel pleiten voor volledige loondoorbetaling voor het deel werktijdverkorting en vinden dat de WW-rechten van werknemers die gebruik maken van werktijdverkorting niet moeten worden opgesoupeerd. Arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha van FNV: ‘Het is nu niet de tijd om elkaar te bevechten, maar om gezamenlijk de schouders eronder te zetten.’

Maatregel 2: Uitstel betaling winstdelingsregeling naar oktober 2020

KLM is bereid om met de bonden in overleg te gaan over de aanvulling op de WW, onder één voorwaarde. Omdat de kaspositie een cruciaal onderdeel is voor KLM om deze tijdelijke crisis door te komen, wil KLM de uitbetaling van de winstdeling over 2019 uitstellen van april naar oktober 2020.

Hoe nu verder de komende dagen?

Omdat snelheid geboden is, willen de bonden en KLM morgenmiddag tot een pakket aan maatregelen komen. Deze maatregelen gaan over uitstel winstdeling en aanvulling op de WW. Zoals altijd is dit resultaat onder voorbehoud van instemming van de leden van FNV Cabine. De maatregelen worden zo snel mogelijk voorgelegd in een digitale ledenraadpleging, zoals dat bij al onze belangrijke besluiten gaat. Deze ledenraadpleging zal echter veel korter open staan, omdat er geen tijd te verliezen is.

Werk veilig en gezond

Zoals de bedrijfsleiding communiceert; ”werk veilig en gezond, voor jezelf, jouw collega’s en onze klanten”. Omdat wij via onze Helpdesk signalen ontvingen van collega’s met zorgen over hun eigen veiligheid aan boord tijdens de service, hebben wij ook hierover contact gehad met KLM. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een aanpassing van de service aan boord, in samenwerking met de groepscommissie.

Brace for impact

Collega’s, wij zetten met FNV Cabine onze schouders eronder. We behartigen aan de overlegtafel met KLM jullie belangen en steunen onze individuele leden waar mogelijk. Ook wij moeten af en toe met onze ogen knipperen hoe de wereld in zo’n korte tijd compleet is veranderd. Het vergt ingrijpende aanpassingen in ongewone tijden. Naast de financiële nood, hebben wij allen ook nog zorgen over onze gezondheid en die van onze families en vrienden. Deze ongekende crisis moeten wij het hoofd zien te bieden. Deel jullie zorgen, vragen en opmerkingen met onze Helpdesk en zorg goed voor elkaar.

Morgen horen jullie weer van ons.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!