Skip to main content

Principeakkoord corona na intensief overleg

18 maart 2020

Vandaag, 18 maart 2020, hebben alle vakbonden en KLM hun verantwoordelijkheid genomen door in deze ongekende crisis een principeakkoord met noodmaatregelen af te spreken voor alle KLM'ers. Naast de integrale tekst van het principeakkoord, zetten we alle onderdelen voor jullie op een rij. Het laatste woord is zoals altijd aan onze leden: morgen wordt de democratische digitale ledenraadpleging geopend.

Wat is er afgesproken voor alle KLM collega’s?

 • De betaling van de winstdeling wordt uitgesteld van april 2020 naar oktober 2020, ook voor executives;
 • KLM gaat via de ‘tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ bij de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen;
 • Alle KLM'ers in vaste dienst ontvangen hun volledige salaris inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en pensioen;
 • Voor jaarcontractanten is er nog geen duidelijkheid. Op basis van de intentie van de noodmaatregel gaan we snel in gesprek met KLM over wat dit principeakkoord voor hen betekent;
 • Gedurende de periode van salaristegemoetkoming kan KLM geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen;
 • Deze noodmaatregel geldt voor drie maanden en kan éénmalig worden verlengd met nog eens drie maanden. Dit heeft geen invloed op de duur van het recht op WW.

Wat is er specifiek afgesproken voor cabinecollega’s?

Er gaat een hoop veranderen bij KLM. In korte tijd wordt er naar verwachting nog maar 10% gevlogen en zal het korps veel minder gaan werken. Dat betekent dat het verzoekensysteem moet worden aangepast. Ook moet er worden nagedacht over vakantiedagen en opgebouwde tellerdagen. Het is niet reëel dat, na een periode van 3 of 6 maanden met volledig salaris waarbij iedereen maar 10% van het contract werkt, alle tellerdagen in die periode blijven staan en het korps vervolgens dagen inzet als de productie weer toeneemt.

Voor de duur dat de regeling van kracht is gaan de cabinebonden en KLM in redelijkheid:

 • Andere afspraken maken over flexibiliteit, omdat het verzoekensysteem niet werkt zoals gebruikelijk en een standaardindeling zoals wij gewend zijn niet mogelijk is;
 • Andere afspraken maken over de afbouw van onze tellers en ons vakantietegoed.

Wat is er afgesproken voor vliegers en grond?

 • De vliegers vallen onder exact hetzelfde artikel over tijdelijke flexibiliteit en tijdelijke afbouw van tellers. Zij gaan daar voor hun domein afspraken over maken;
 • De grondcollega’s gaan voor hun domein tijdelijke afspraken maken over de op- en afbouw van verlofdagen;
 • Grondcollega’s in de MSG-salarisschalen (managers) hebben geen eindejaarsuitkering, maar ontvangen normaal in april een variabele beloning op basis van hun prestaties. Zij ontvangen in juni 2020 de helft van deze beloning en in oktober 2020 de andere helft. Overigens, ook voor hen wordt, net zoals bij alle andere KLM'ers, de winstuitkering uitgesteld naar oktober;
 • De cao-afspraak voor een nieuw salarishuis voor grondpersoneel in de zogenaamde A&T salarisschalen wordt uitgesteld naar oktober 2020;
 • De grondbonden en KLM gaan snel in overleg over wat dit principeakkoord betekent voor uitzendkrachten. Er is helaas nog geen duidelijkheid voor deze collega’s.

FNV Cabine neemt haar verantwoordelijkheid

Ons bedrijf bevindt zich in een tijdelijke, maar enorme crisis. Als cabinevakbond hebben we onze verantwoordelijkheid genomen door in te stemmen met uitstel van de winstdeling. Dit leidt direct tot een verbetering van de kaspositie van KLM. Tegelijkertijd hebben we gedaan waarvoor we zijn opgericht: het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van onze cabinecollega’s, in vaste én tijdelijke dienst. De volledige loonbetaling, terwijl er maar 10% wordt gevlogen, is hier het resultaat van. De situatie bij KLM is zeer ernstig. Wij vinden deze tijdelijke maatregelen daarom gerechtvaardigd en leggen het principeakkoord dan ook positief voor. Zoals altijd bij belangrijke besluiten is het laatste woord aan onze leden. Alleen na hun instemming worden de afspraken definitief. Vanaf morgen gaat de democratische digitale ledenraadpleging van start. Je ontvangt de stemlink via een nieuwsbrief.

Onderhandelingsdelegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!