Skip to main content

Overtuigende steun voor tijdelijke noodmaatregelen cabine

20 april 2020

Vandaag, 20 april om 09.00 uur, is de uitslag van onze democratische ledenraadpleging over de tijdelijke noodmaatregelen specifiek voor cabine bekend geworden. 96,9% van onze leden stemde vóór het principeakkoord.

Saamhorigheid

In verband met de urgentie van de maatregelen was de stembus slechts drie dagen open. We bedanken alle leden voor de flexibiliteit en het begrip hiervoor. Net zoals bij het KLM brede ‘corona-akkoord’ van 18 maart, laat ook deze overtuigende uitslag een enorme saamhorigheid zien binnen FNV Cabine. We zien de ernst van de situatie in en dus ook de noodzaak van deze tijdelijke maatregelen.

De belangrijkste afspraken op een rij

Verlof

Bovenop het reeds toegekende zomer JV kent KLM in de periode t/m 15 juli 2020 voor iedereen 7 extra aaneengesloten JV dagen toe. Deze 7 extra dagen gaan ten koste van het winter JV 2020/2021. Het resterende winter JV bestaat altijd uit minimaal 14 dagen. Indien het wintersaldo voor iemand lager uitkomt (door eerder opgenomen JV bijvoorbeeld), dan zal KLM dagen toevoegen om zo toch op 14 dagen uit te komen. Daarnaast zal KLM werknemers met een positief saldo op de OD-teller benaderen om deze op vrijwillige basis zo snel mogelijk af te bouwen. Daarin geldt echter geen verplichting.

Flexibiliteit

Door alle planningsonzekerheden wordt, in plaats van een 4-wekelijkse indeling, een 2-wekelijkse indeling gepubliceerd. Verder is de reservestelling aangepast aan de huidige situatie. Annuleringen in week 1 en 2 worden ingevuld met drie dagen reserve, gevolgd door Niet Inzetbaar (NI). Tijdens de 14-daagse reserve kan crew alleen de eerste 5 dagen worden opgeroepen. Dit geldt ook voor de nieuwe 9-daagse reserve. Het maximum aan reservestelling per werknemer is in deze periode niet van toepassing. KLM zal de productie en de reservestelling gelijkmatig over het korps verdelen. Iedere twee weken zullen de cabinebonden en KLM de maatregelen bespreken en waar nodig bijstellen. Partijen kunnen op ieder moment hun instemming intrekken.

Verdere zogenoemde ‘uitvoeringsafspraken’

Als jaarcontractanten binnen twee jaar weer instromen, dan hoeven zij geen selectie te doorlopen en stromen zij in op salarisstap 2. Ook krijgen ze een eenmalig gunstigere instroompositie. De Groepscommissie gaat met KLM vastleggen wat de volgorde wordt ten opzichte van bijvoorbeeld structureel meerwerk en instroom KLC. Als er promotieruimte is, dan starten eerst de vier voortijdig beëindigde klassen. Zij krijgen een maatwerktraining op basis van het moment waarop hun training werd beëindigd. En als laatste: als er vóór mei 2021 ruimte is voor instroom, dan zullen de basiscursussen worden gevuld met kandidaten van de in 2020 geannuleerde basiscursussen. Er vindt geen selectie plaats, wel een hernieuwde kennismaking.

Samenwerking

Wij vinden dat deze crisis vraagt om samenwerking. FNV Cabine en KLM hebben een gezamenlijk doel om ons mooie bedrijf te laten voortbestaan. Uiteraard staan daarbij werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden bovenaan. Omdat wij deel uitmaken van een landelijke vakbond met grote invloed in Den Haag, zetten wij ook daar onze slagkracht volop in. Met elkaar, voor elkaar!

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk