Skip to main content

Vraag om opheldering aan minister

14 juli 2020

Naar aanleiding van het overleg met KLM vorige week, heeft FNV Cabine samen met VNC, FNV Grond en CNV een brief gestuurd naar minister Hoekstra. Aangezien de vakbonden geen partij zijn geweest bij het maken van de afspraken tussen het kabinet en KLM, zijn zij hier evenmin aan gebonden. Om het overleg met KLM op een zorgvuldige manier te voeren, hebben wij opheldering nodig van het ministerie, opheldering over de totstandkoming van de voorwaarden van het steunpakket.

Samenwerken als vakbonden

Deze brief is een samenwerking van twee cabine- en twee grondbonden. Een aantal andere KLM bonden heeft vorige week een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Deze klacht heeft FNV Cabine niet ondersteund, omdat de Europese Commissie het steunpakket aan KLM volledig van tafel kon halen óf volledig kon instemmen met het pakket. Dit laatste is inmiddels gebeurd. Het is niet zo dat de commissie alleen het arbeidsvoorwaardelijke deel eruit had kunnen halen. Wij richten onze pijlen samen met drie andere bonden op het ministerie.

Overleg met ministerie

De voorwaarden in het steunpakket zijn een werkgeverspakket; er staan arbeidsvoorwaardelijke offers in, zonder dat werknemers daar iets van terugzien. Er staan bijvoorbeeld geen voorwaarden in over het behoud van werkgelegenheid. Als het ministerie en KLM de vakbonden hadden betrokken bij het maken van afspraken, dan was er een evenwichtiger pakket tot stand gekomen. Wij zijn als bonden niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de afspraken en wij hebben in de onderhandelingen met KLM onze handen vrij. Gezien de grote crisis waarin we ons bevinden betekent dat echter niet dat we niet bereid zijn om tijdelijke cao-afspraken te maken. We zijn ons zeker bewust van noodzaak en van tijdsdruk.

Zaken die opheldering behoeven

In onze gezamenlijke brief aan de minister, geven wij aan over vijf zaken in overleg te willen gaan:

1. Hoe zijn de arbeidsvoorwaarden in het steunpakket terecht gekomen?

In het steunpakket zijn ook voorwaarden op het gebied van arbeidsvoorwaarden opgenomen. U heeft de Kamerleden laten weten dat dit op initiatief van de onderneming is ingebracht. KLM geeft bij ons aan dat het ministerie het initiatief hiertoe heeft genomen.

2. Hoe ziet de minister de vrijheid van collectieve onderhandeling?

Arbeidsvoorwaarden bij KLM komen tot stand tussen vakbonden en KLM. U heeft in dit steunpakket gedetailleerde eisen opgenomen over arbeidsvoorwaarden. Dit druist in tegen de vrijheid van collectieve onderhandeling van vakbonden. U heeft de Kamerleden laten weten dat dit geen dictaat is en dat er ruimte is voor cao-partijen. KLM stelt echter dat u dit wel als dictaat aan haar heeft opgelegd.

3. Hoe gaat de minister de moties uitvoeren?

Er zijn twee moties aangenomen door de Tweede Kamer: over het ontzien van werknemers die 1,5 keer modaal verdienen en over arbeidsomstandigheden. KLM geeft aan dat deze moties niet tot aanpassing van de voorwaarden door het ministerie hebben geleid.

4. Waarom zijn er geen voorwaarden afgesproken over (kwaliteit van) werkgelegenheid?

Voor ons als vakbonden is het essentieel om afspraken over kwaliteit en behoud van werkgelegenheid te maken met KLM. U heeft hier geen voorwaarden over opgenomen, voorwaarden die juist richting hadden kunnen geven aan de toekomstige KLM.

5. Waarom ontvangen wij als bonden niet dezelfde informatie als KLM?

De details die niet staan vermeld in de openbare kamerbrief, heeft KLM van het ministerie ontvangen. Wij ontvangen graag de details, de termsheets, rechtstreeks van het ministerie als partij die deze heeft opgesteld.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!