Skip to main content

Prioriteit in crisistijd: overleg

23 juli 2020

In deze crisistijd is het van groot belang om als cao-partijen constructief in gesprek te blijven en om gezamenlijk oplossingen te vinden met draagvlak. Alleen via overleg kunnen we komen tot creatieve afspraken over het minimaliseren van boventalligheid, tot eerlijke afspraken over de methode bij mogelijke boventalligheid en tot een solide sociaal plan. Omdat het op dit moment gaat over de meest essentiële zaken voor het korps en voor KLM, kan overleg hierover ons inziens niet wachten.

Tijd goed benutten

Het is nu geen tijd om achterover te leunen. Eerder deze week maakte VNC bekend dat zij hoger beroep instelt tegen KLM in de zaak over LIFO. Een traject dat naar verwachting twee tot drie maanden gaat duren. Het is naar ons idee een gemiste kans dat er niet is ingezet op een zogenaamd ‘turbo-spoedappèl’, gezien de tijdsdruk bij KLM en de behoefte aan duidelijkheid bij onze collega’s. Het is onze stellige verwachting dat het oordeel in hoger beroep gelijk zal zijn aan het eerdere oordeel van de kantonrechter. FNV Cabine wil zo snel mogelijk het gesprek aangaan over maatwerkmethodes. Alleen zo kunnen we met elkaar onderzoeken of er varianten zijn die beter passen bij Cabine dan wettelijke afspiegeling. Wij roepen de onderhandelingsdelegaties dan ook op om de komende tijd goed te benutten om mogelijke varianten en de gevolgen daarvan door te rekenen.

Overleg over het voorkomen van boventalligheid

KLM heeft eerder laten weten dat zij eind juli duidelijkheid geeft over de omvang van de krimp en de omvang van ‘een kleinere KLM’. Vanaf dat moment hebben we meer zicht op eventuele boventalligheid. Wij verwachten daarom op korte termijn van het bedrijf een uitnodiging om volgende week over dit onderwerp te spreken met alle vakbonden. FNV Cabine zal alles op alles zetten om gedwongen ontslagen te voorkomen. Wij hebben daarvoor eerder diverse voorstellen ingediend. KLM reageerde met name positief op onze voorstellen om deeltijdwerken te stimuleren. Mocht het niet lukken om boventalligheid te voorkomen door middel van vrijwillige instrumenten, dan zullen er afspraken worden gemaakt als vangnet voor degenen die boventallig worden. Die afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd ‘sociaal plan’.

Wekelijkse webinar

In plaats van onze gebruikelijke ledenvergaderingen op het FNV kantoor in Amsterdam, organiseren we in deze coronatijd online webinars. Via deze webinars praten we de leden van FNV Cabine bij over actuele ontwikkelingen bij KLM. De webinars vinden wekelijks online plaats van 11.00 tot 12.30 uur op woensdagen (let op: met uitzondering van 12 augustus!). Aanmelden kan via onze Helpdesk via info@fnvcabine.nl. Wil je als lid van FNV Cabine graag meer informatie, dan ben je van harte welkom. Doen!

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!