Skip to main content

Financiën geeft binnenkort opheldering over voorwaarden

29 juli 2020

FNV Cabine heeft op 14 juli, samen met FNV Grond, CNV en VNC, een brief gestuurd aan de minister van financiën. Via deze brief hebben we hem gevraagd om opheldering te geven over de totstandkoming van de voorwaarden die gesteld worden in het steunpakket aan KLM. Inmiddels hebben we contact gehad met het ministerie. In de tweede helft van augustus zal er overleg plaatsvinden met de topambtenaar van financiën, die namens het ministerie de onderhandelingen met KLM heeft gevoerd.

Niet gebonden aan de afspraken

In het contact met het ministerie zullen we, net als in de brief van 14 juli, benadrukken dat FNV Cabine niet betrokken is geweest bij de afspraken en dat we daarom in de komende  onderhandelingen met KLM onze handen vrij hebben. Het steunpakket is door deze eenzijdige afspraken een werkgeverspakket geworden. Er staan arbeidsvoorwaardelijke offers in, zonder dat wij daar als werknemers iets voor terugzien. Zo staan er bijvoorbeeld geen voorwaarden in over het behoud van werkgelegenheid. Wij zijn ons verder terdege bewust van de noodzaak om constructief met KLM in overleg te gaan om deze moeilijke tijd door te komen. Arbeidsvoorwaardelijke dictaten van de overheid met grote financiële gevolgen voor het korps, zonder overleg vooraf, kunnen wij echter niet accepteren.

Gespreksonderwerpen

Tijdens het gesprek met het ministerie gaan wij opheldering vragen over vijf zaken:

1. Hoe zijn de arbeidsvoorwaarden in het steunpakket terecht gekomen?

In het steunpakket zijn ook voorwaarden op het gebied van arbeidsvoorwaarden opgenomen. U heeft de Kamerleden laten weten dat dit op initiatief van de onderneming is ingebracht. KLM geeft bij ons aan dat het ministerie het initiatief hiertoe heeft genomen.

2. Hoe ziet de minister de vrijheid van collectieve onderhandeling?

Arbeidsvoorwaarden bij KLM komen tot stand tussen vakbonden en KLM. U heeft in dit steunpakket gedetailleerde eisen opgenomen over arbeidsvoorwaarden. Dit druist in tegen de vrijheid van collectieve onderhandeling van vakbonden. U heeft de Kamerleden laten weten dat dit geen dictaat is en dat er ruimte is voor cao-partijen. KLM stelt echter dat u dit wel als dictaat aan haar heeft opgelegd.

3. Hoe gaat de minister de moties uitvoeren?

Er zijn twee moties aangenomen door de Tweede Kamer: over het ontzien van werknemers die 1,5 keer modaal verdienen en over arbeidsomstandigheden. KLM geeft aan dat deze moties niet tot aanpassing van de voorwaarden door het ministerie hebben geleid.

4. Waarom zijn er geen voorwaarden afgesproken over (kwaliteit van) werkgelegenheid?

Voor ons als vakbonden is het essentieel om afspraken over kwaliteit en behoud van werkgelegenheid te maken met KLM. U heeft hier geen voorwaarden over opgenomen, voorwaarden die juist richting hadden kunnen geven aan de toekomstige KLM.

5. Waarom ontvangen wij als bonden niet dezelfde informatie als KLM?

De details die niet staan vermeld in de openbare kamerbrief, heeft KLM van het ministerie ontvangen. Wij ontvangen graag de details, de zogenaamde ‘termsheets’, rechtstreeks van het ministerie als partij die deze heeft opgesteld.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!