Skip to main content

Krimp bij Cabine lijkt te kunnen worden opgevangen

31 juli 2020

Vandaag, 31 juli, heeft de KLM directie haar plannen voor een kleinere KLM gepresenteerd. Op basis van het gekozen scenario, zal in de gehele KLM Groep het totale aantal voltijdsarbeidsplaatsen (FTE) afnemen met 4500 tot 5000. Deze forse krimp lijkt bij cabine vooralsnog te kunnen worden opgevangen door de VVR en door de inzet van vrijwillige instrumenten. Bij Cabine gaat het om een overschot van 300 FTE. Voor veel collega’s die al maanden in spanning zitten, betekent dit voorzichtig goed nieuws. Wel heeft de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine grote zorgen over onze arbeidsvoorwaarden.

Krimp minus uitstroom

Het krimpscenario leidt tot minder arbeidsplaatsen bij Cabine. Van de totale krimp gaan de vrijwillige uitstroom (VVR), het niet verlengen van tijdelijke contracten en de pensioneringen af. Het overschot zal korpsbreed zo’n 300 FTE betreffen. Dit aantal neemt verder af met 137 FTE door indiensttreding en detachering bij KLC. Het resterende aantal (ruim 150 FTE) lijkt vooralsnog opgevangen te kunnen worden door het aantrekkelijk maken en stimuleren van deeltijdwerken en non-activiteit.

Productieverwachting

KLM maakt wel een voorbehoud. De krimp zal groter zijn als de toekomstige productie lager uitvalt dan men op dit moment verwacht. De wereldwijde verwachting is een langzame opstart op ICA, waarbij nu de mogelijkheid open blijft om snel op te schalen als de markt aantrekt. De verwachting is dat de Europa-productie sneller zal toenemen dan de ICA-productie. Er zal bij KLM geen sprake zijn van een structurele verschuiving van de Europaproductie van KLM naar KLC.

Overleg over arbeidsvoorwaarden

De KLM directie is helder over haar doelstellingen: lagere kosten, productiviteitsverhoging en een plattere organisatie. KLM heeft geen plannen gedeeld met FNV Cabine over wijzigingen in functies of in de Cabine Bemanning Samenstelling. Wel voorzien wij dat het streven van de directie naar een lager kostenniveau, gaat leiden tot stevige onderhandelingen. FNV Cabine denkt constructief mee om KLM weer levensvatbaar te maken en te houden. De jarenlange nullijn en de stijgende kosten voor levensonderhoud van onze leden mogen wij echter niet uit het oog verliezen. Ook de omstandigheden aan boord en op de route zullen de komende periode veel van onze leden vergen. Wij zetten dan ook in op afspraken die voor de duur van deze crisis acceptabel zijn voor álle partijen.   

Tijdspad tot 1 oktober

Op 1 oktober aanstaande wil de directie het herstructureringsplan met de ondernemingsraad en de vakbonden hebben uitgewerkt. Vanaf half augustus zullen we daarom als bonden het overleg voeren over de inhoud van het herstructureringsplan, over het voorkomen van boventalligheid, over het sociaal plan en onze arbeidsvoorwaarden. Het is daarbij van belang dat we deze onderwerpen als een totaalpakket bespreken. Onze inzet daarbij is dat wij alleen bereid zijn tot arbeidsvoorwaardelijke concessies als gedwongen ontslagen worden voorkomen. Bovendien beschouwen wij alle afwijkingen van de huidige cao als tijdelijke afspraken die gelden gedurende de crisis. In de komende periode zal er nog veel onduidelijk en onzeker zijn. Wij doorlopen dit proces echter uiterst zorgvuldig en doen daarom een beroep op jullie vertrouwen en geduld.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!