Skip to main content

Deze maand cruciaal overleg over sociaal plan en tijdelijk offer

03 september 2020

Gisteren, 2 september, heeft er overleg plaatsgevonden tussen KLM en beide cabinebonden. Onderwerp van gesprek was de inhoud van het sociaal plan. De crisis duurt helaas onverminderd voort en KLM benadrukte dat er grote zorgen zijn over het voortbestaan van ons bedrijf. Om de crisis het hoofd te bieden, zullen er ingrijpende besluiten vallen aan de overlegtafel. De uiteindelijke onderhandelingsresultaten worden zoals altijd in een digitale democratische ledenraadpleging voorgelegd aan alle leden van FNV Cabine. De maand september staat in het teken van twee onderhandelingstrajecten: overleg over een sociaal plan (als gevolg van mogelijke boventalligheid) en overleg over een tijdelijk offer in onze arbeidsvoorwaarden (als gevolg van de staatslening en staatsgaranties).

Sociaal plan als vangnet

In maart is de productie zo goed als stil komen te liggen. Er zijn langzaamaan weer vluchten bij gekomen maar nog lang niet op het niveau dat voor deze zomer gepland was. Voor de komende jaren is een plan gemaakt voor een kleinere KLM. Er kan echter niet worden uitgesloten dat het aantal vluchten de komende maanden en zelfs jaren minder snel toeneemt dan in dat scenario wordt verwacht. Uiteindelijk zal er herstel komen in de productie, het is alleen de vraag op welke termijn herstel intreedt. Als gevolg daarvan neemt ook het aantal banen in het cabinekorps af. Daarom moeten we kraakheldere afspraken maken, enerzijds om boventalligheid te beperken én anderzijds om een solide vangnet te bieden aan degenen die mogelijk overtollig worden verklaard. Al deze afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan waar je als werknemer rechten aan kunt ontlenen, net zoals een cao.

Nog intensief vervolgoverleg nodig

Bij de afspraken om boventalligheid te beperken hebben wij gesproken over vrijwillige instrumenten, zoals een gedeeltelijke VVR-vergoeding wanneer je vrijwillig voor een langere periode een lager contractpercentage gaat vliegen. Ook detachering binnen de KLM groep, de overgang naar een andere sector zoals onderwijs of zorg behoren tot de vrijwillige instrumenten. Het succes van beperking van overtolligheid met vrijwillige instrumenten hangt af van de mate waarin het korps daar gebruik van zal maken. KLM heeft begin deze week een eerste plan gepresenteerd aan de bonden. Tijdens het overleg gisteren hebben wij op een aantal punten verduidelijking gevraagd. Het huidige voorstel van KLM biedt aanknopingspunten, maar behoeft nog veel verbetering. Aankomende vrijdag staat het volgende overleg over het sociaal plan gepland.

Blijf up-to-date

Er speelt veel binnen ons bedrijf en wij willen jullie nauw betrekken bij de ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen. Om jullie up-to-date te houden over de twee onderhandelingstrajecten, organiseren we elke woensdag een webinar. Eind september verwachten wij onze ledenraadplegingen over het offer op arbeidsvoorwaarden en over het sociaal plan te houden. Leden van FNV Cabine zijn van harte welkom bij ons eerstvolgende webinar op 9 september om 11.00 uur. Aanmelden kan via info@fnvcabine.nl.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!