Skip to main content

Start verkenning over tijdelijke aanpassing arbeidsvoorwaarden

27 augustus 2020

Op woensdag 26 augustus hebben de grond- en cabinebonden met KLM gesproken over een tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van werknemers in deze crisistijd. De inzet van KLM is de kamerbrief van de Minister van Financiën, waarin staat dat er een offer van KLM werknemers wordt gevraagd in ruil voor de staatslening en staatsgaranties op bankleningen. Uit het overleg bleek overduidelijk dat KLM een groot tijdelijk offer op arbeidsvoorwaarden verwacht.   

Noodzaak is duidelijk

FNV Cabine en de andere vakbonden zijn geen partij geweest bij de afspraken tussen KLM en het Ministerie. Wij zijn dan ook niet aan deze kabinetseisen gebonden. Als onderhandelingsdelegatie zijn wij echter wél bereid om in deze ongekende crisis mee te denken over wat nodig is voor de toekomst van KLM. Gezien de alarmerende situatie op korte termijn, is de noodzaak tot een bijdrage van de werknemers door een tijdelijk arbeidsvoorwaardenoffer duidelijk. De onderhandelingen met KLM zullen naar verwachting tot eind september duren. Daarna krijgen, zoals altijd, alle leden van FNV Cabine de gelegenheid om te stemmen over het bereikte onderhandelingsresultaat.

Kabinet: breedste schouders zwaarste lasten

KLM heeft toegelicht hoe zij aankijkt tegen de voorwaarden die het kabinet stelt aan de leningen en garanties. Het kabinet wil dat werknemers met hogere salarissen procentueel meer gaan bijdragen. Dat tijdelijke offer kan oplopen tot minstens 20% bij een salaris van 109.500 euro bruto per jaar (driemaal modaal). KLM heeft toegelicht dat de Minister van werknemers met een inkomen tot modaal (36.500 euro bruto per jaar) geen bijdrage verwacht. Daarnaast ligt er ook een door de Tweede Kamer aangenomen motie waaraan KLM invulling moet geven. Deze motie stelt dat werknemers met een inkomen tot anderhalf keer modaal (54.750 euro bruto per jaar) zoveel mogelijk moeten worden ontzien. Duidelijk is dat KLM het reguliere maandsalaris in stand lijkt te willen houden en het loonoffer zoekt in andere financiële arbeidsvoorwaarden, zoals de winstdeling over 2019, eindejaarsuitkering en/of vakantiegeld. Ook tijdelijk afzien van toekomstige cao-loonsverhogingen wordt gezien als mogelijke bijdrage van de werknemers.

Ruimte in de voorwaarden

KLM heeft toegelicht dat het Ministerie en KLM over vele definities en nadere uitwerkingen niet hebben gesproken. Hieruit maken wij op dat er ruimte is om aanvullende afspraken te maken tussen KLM en de bonden. Wij hebben KLM dan ook opgeroepen om niet af te wachten op duidelijkheid vanuit het Ministerie, maar om samen met ons te zoeken naar afspraken die acceptabel en te dragen zijn voor zowel KLM als voor ons, de werknemers.

VNV (nog) niet aan tafel

Hoewel we tijdens de cao-onderhandelingen vorig jaar en in maart dit jaar met alle vakbonden samen overleg hebben gevoerd, is VNV dit keer niet ingegaan op de uitnodigingen van KLM. VNV wil nu alleen één op één in overleg met het bedrijf. KLM gaf desgevraagd aan dat er echter nog geen datum is gepland voor het overleg met de vliegers.

Webinar

Wij kunnen ons voorstellen dat het bovenstaande vragen oproept. Wil je graag uitgebreid bijgepraat worden over de laatste stand van zaken? Neem dan deel aan ons eerstvolgende webinar exclusief voor leden op 2 september om 11.00 uur. Aanmelden kan via info@fnvcabine.nl.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!