Skip to main content

Reminder: stemmen over sociaal plan

20 november 2020

Alle leden van FNV Cabine kunnen tot en met zondag 22 november 23:59 uur hun stem uitbrengen over het protocol sociaal plan. Een uitgebreide toelichting op het sociaal plan geven wij tijdens onze webinar morgen om 11:00 uur.  Wij leggen het protocol sociaal plan met een positief advies voor aan onze leden. Stemmen kan met je FNV lidmaatschapsnummer, ook nieuwe leden kunnen direct mee stemmen. Maak vooral gebruik van je stemrecht en breng jouw stem uit via dit digitale stemformulier. Op een later moment zal er een ledenraadpleging volgen over de tijdelijke bijdrage in arbeidsvoorwaarden, over dit protocol is nog geen volledige overeenstemming bereikt tussen KLM en de cabinebonden.

Solide vangnet

Als gevolg van de ernstige situatie waarin KLM zich bevindt en de daaruit voortvloeiende sterke daling van inkomsten, is een solide vangnet in geval van boventalligheid noodzakelijk. Het sociaal plan is van kracht tot 1 januari 2025, omdat er voor de duur van deze periode minder vliegproductie wordt verwacht. FNV Cabine heeft ingezet op instrumenten om collega’s zoveel mogelijk binnen boord te houden, een solide vangnet bij boventalligheid en een goede terugkeerregeling. De terugkeerafspraken gelden vijf jaar na datum boventalligheid en zijn dus ook na de looptijd van het sociaal plan van kracht. Ondanks de pijnlijke aanleiding, ligt er een sociaal plan waar wij positief over zijn. Zonder sociaal plan vallen we terug op de wettelijke regelingen omtrent gedwongen ontslag; de wettelijke opzegtermijn en de transitievergoeding.

Opzet sociaal plan

Het sociaal plan wordt na iedere adviesaanvraag, aangaande krimp van de productie, opnieuw doorlopen. De volgende fases zijn van toepassing:

  • Fase 1 – afspraken om boventalligheid te beperken
  • Fase 2 – afspraken bij boventalligheid
  • Fase 3 – terugkeerafspraken

Neem deel aan één van de webinars

We organiseren morgen een extra FNV Cabine webinar waarin we het sociaal plan toelichten. De webinar gaat zoals altijd live om 10:30 uur en we starten om 11:00 uur. Collega’s kunnen zich aanmelden via deze link voor zaterdag 21 november. Deelname is gratis en exclusief voor leden van FNV Cabine.

Uitslag: maandag 23 november

Alle uitgebrachte stemmen worden gecontroleerd. Alleen stemmen van KLM cabinecollega’s die lid zijn van FNV Cabine tellen mee. Alleen je eerste stem telt. Aanstaande maandag wordt na sluiting van de ledenraadpleging de uitkomst zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!