Skip to main content

Protocol Arbeidsvoorwaarden; het laatste woord is aan onze leden

06 januari 2021

Sinds we zo’n 10 maanden geleden in de coronapandemie terecht kwamen, hebben KLM en de cabinebonden intensief en langdurig onderhandeld om tot de best mogelijke afspraken te komen. Er zijn afspraken gemaakt ter bescherming van werknemers bij dreigende boventalligheid (Sociaal Plan). Ook zijn er afspraken gemaakt aangaande overheidsleningen om KLM door deze ongekende crisis heen te helpen. We hebben langdurig en intensief onderhandeld om een manier te vinden om aan de overheidsvoorwaarden te voldoen, waarbij cabinecollega's niet worden geraakt in hun maandsalaris. Dit is gelukt en heeft geleid tot het Protocol Arbeidsvoorwaarden, dat nu wordt voorgelegd aan onze leden.

Online ledenraadpleging

Vanaf vandaag tot en met zondag 10 januari 23:59 uur staat de ledenraadpleging open over het Protocol tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage inclusief de Aanvullende afspraken. Deze tijdelijke afspraken gelden van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022. Op 7 en 9 januari organiseren wij twee extra webinars waarin we het protocol toelichten. Bij FNV Cabine hebben de leden altijd het laatste woord; breng je stem uit via deze stemlink!

Tot 1,5 keer modaal wordt ontzien

Het kabinet heeft voorwaarden verbonden aan de noodzakelijke lening aan KLM van in totaal 3,4 miljard. Eén hiervan is de bijdrage van werknemers, waarbij volgens het kabinet de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. In het overleg tussen de cabinebonden en KLM is afgesproken dat tot en met het jaar 2022 alle CA’s en een deel van de Pursers worden ontzien. Dit zijn collega’s met een salaris tot 54.750 euro bruto per jaar (1,5 keer modaal). De (Senior) Pursers met een hoger salaris gaan bijdragen op basis van hun individuele inkomen. Door het afzien van loonsverhoging en het afzien van de winstuitkering 2019, ontstaat er voor hen een buffer waarmee de financiële gevolgen zoveel mogelijk worden opgevangen.

Wat is er afgesproken?

  • Iedereen blijft het reguliere maandsalaris ontvangen en zet jaarlijks een stap in het loongebouw (behalve collega’s op het maximumsalaris);
  • Iedereen ziet tijdelijk af van de cao-loonsverhogingen van 2,5% in 2020 en 2,5% in 2021. De tweede loonsverhoging wordt gecompenseerd voor collega’s met een fulltime jaarsalaris tot 36.500 euro bruto (modaal);
  • Collega’s met een fulltime jaarsalaris tot 54.750 euro bruto (1,5 keer modaal) ontvangen dit jaar de winstuitkering 2019;
  • Collega’s met een fulltime jaarsalaris vanaf 54.750 euro bruto (1,5 keer modaal) dragen meer bij, waarbij afhankelijk van hun inkomen tijdelijk mogelijk (een deel van) de winstuitkering 2019, (een deel van) het DI-budget en (een deel van) de eindejaarsuitkering wordt ingehouden;
  • De cao voor het KLM cabinepersoneel 2019 – 2022 blijft ongewijzigd.

Aanvullende afspraken n.a.v. commitment

In bijlage 1 van het protocol committeren de cabinebonden zich om gedurende de volledige looptijd van de lening een bijdrage te leveren. Voor FNV Cabine is het van groot belang dat we ook na afloop van dit protocol, vanaf 2023, onderhandelingsvrijheid hebben bij het maken van vervolgafspraken. We hebben nu de keuze gemaakt om alleen een financiële bijdrage te leveren en het niet te zoeken in productiviteitsmaatregelen. Dit om dreigende boventalligheid zoveel mogelijk te beperken. Om in de toekomst onze handen vrij te hebben, heeft FNV Cabine aanvullende afspraken met KLM gemaakt waardoor ook onze onderhandelingspositie vanaf 2023 is zekergesteld.

Verschil met vliegers

Na het akkoord op hoofdlijnen tussen de cabinebonden en KLM, heeft KLM met het vliegerdomein afspraken gemaakt over IPB-faciliteiten. Deze IPB-verbetering is gelinkt aan een bijdrage vanaf 15%, waardoor deze in de praktijk niet van toepassing is bij het cabinedomein. Wij hebben diverse creatieve oplossingen aangedragen om de inhoud van de afspraken meer gelijk te trekken met die van de vliegers. KLM heeft echter zeer duidelijk laten weten dat er geen enkele ruimte is om het cabinepersoneel tegemoet te komen als het gaat om IPB-faciliteiten.

Neem deel aan één van de webinars

Tijdens deze ledenraadpleging zijn er twee extra webinars waarin we het protocol arbeidsvoorwaarden toelichten: donderdag 7 en zaterdag 9 januari. De webinars gaan zoals altijd live om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Deelname is gratis en exclusief voor leden van FNV Cabine, je kunt je aanmelden via deze aanmeldlink.

Uitslag: maandag 11 januari

Alle uitgebrachte stemmen worden gecontroleerd. Alleen stemmen van KLM cabinecollega’s die lid zijn van FNV Cabine tellen mee. Alleen je eerste stem telt. Na sluiting van de ledenraadpleging wordt de uitkomst zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Alle informatie op een rij

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!