Skip to main content

Cabineoverleg 30 september 2021

01 oktober 2021

Op donderdag 30 september was er weer cabineoverleg op het hoofdkantoor in Amstelveen, waar cabinevakbonden en KLM elkaar weer ‘live’ gesproken hebben. Tijdens dit overleg zijn er diverse onderwerpen besproken. Er speelt een hoop binnen het korps en de agenda was dan ook lang. In deze nieuwsbrief lichten we de meest relevante onderwerpen toe. Tevens nodigen we al onze leden uit voor de webinars die we ook in oktober weer organiseren.

Productie en planning

Recent is bekend geworden dat er bij KLC CA’s worden geworven. Ook bij KLM gaat het stapsgewijs beter, maar de productieverwachting voor de aankomende winter en voor de zomer van 2022 is nog steeds erg onzeker. KLM en de cabinebonden zijn in gesprek over wat de verwachte productie betekent voor de gedetacheerden bij KLC en voor mogelijke nieuwe instroom. Dit gesprek is nog gaande, zodra hier meer over bekend is zullen we dit uiteraard met jullie delen.

Vaccinatierestricties

Bij onze online Helpdesk komen veel vragen en signalen binnen over de vaccinatierestrictie. Zowel van leden die deze restrictie krijgen omdat zij niet (volledig) gevaccineerd zijn tegen corona, als van volledig gevaccineerde leden die zich zorgen maken over de gevolgen voor de reservestelling. Wij vertegenwoordigen als vakbond ál onze leden en staan iedereen bij. Wij kijken scherp of KLM zich aan de wettelijke vereisten houdt, waarbij we zien dat het reguliere proces van restricties via KHS wordt aangehouden. Ook geldt dat, zoals gebruikelijk bij alle restricties, collega’s met een restrictie geen reserve zitten. In de cao is een maximum aantal reserves per functie per 365 dagen afgesproken, die afspraak staat. Waar het gaat om collectieve belangenbehartiging wegen wij als FNV Cabine altijd alle belangen zorgvuldig af, waarbij een maatwerkoplossing nooit grote nadelige gevolgen mag hebben voor anderen. De tijd zal leren voor hoeveel landen de restrictie zal (gaan) gelden en hoe groot de gevolgen zullen zijn voor het gehele korps.

Regeling Vervroegde Uittreding

In het cao-akkoord van 2019–2022 is vastgelegd dat KLM de tijdelijke maatregel uit het pensioenakkoord zal gaan aanbieden om maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd uit dienst te treden met een financiële vergoeding. De wetgeving hiervoor is inmiddels gereed en de regeling zal per 2022 tot en met 2025 worden aangeboden aan KLM cabinepersoneel. Deze tijdelijke maatregel is mogelijk voor cabinepersoneel dat in deze periode minimaal 6 en maximaal 36 maanden voor hun AOW-leeftijd zit. Deze tijdelijke regeling komt in de plaats van de andere tijdelijke regeling, de 80/90/100 deeltijd voorafgaand aan pensioen regeling. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan zich dit jaar nog wel opgeven voor de 80/90/100 regeling. De structurele deeltijd voorafgaand aan pensioen 80/80/100 deeltijdregeling uit de cao blijft behouden voor het gehele cabinepersoneel. Over de details van de regelingen en de uitvoering ervan zullen we op een later moment uitgebreid communiceren, dit bericht is slechts een vooraankondiging.

Oktober webinars

Op woensdag 6 en woensdag 20 oktober organiseren wij weer webinars voor onze leden. We delen actuele achtergrondinformatie en je kunt LIVE al je vragen stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 6 of 20 oktober. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur.

Redactie FNV Cabine