Skip to main content

Balletje kan gaan rollen door werving KLC

22 september 2021

Vandaag is bekend geworden dat KLC nieuwe CA’s gaat werven voor komend jaar. Dat is óók voorzichtig goed nieuws voor het KLM cabinepersoneel. Na de eerder door KLM aangekondigde promoties, is dit een tweede lichtpuntje. Door de externe instroom bij KLC wordt er namelijk ruimte gemaakt om ook bij KLM mogelijke stappen te gaan zetten. Daarbij is het van belang dat we ons realiseren dat er helaas nog grote onzekerheden zijn in de netwerk- en personeelsplanning van KLM en dat mogelijke instroom en mogelijke terugkeer bij KLM nu nog niet aan de orde is.

Bestaande KLC detacheringsafspraken

In de periode vanaf oktober 2020 is er voor drie jaar een structurele detachering afgesproken bij KLC. Dit heeft destijds geleid tot verlaging van boventalligheid bij adviesaanvraag 1 en dit is essentieel geweest om gedwongen ontslagen te voorkomen. Het gaat om 100 FTE (voltijdsarbeidsplaatsen) gedetacheerden voor een periode van 3 jaar en om nog eens 100 FTE gedetacheerden voor telkens de duur van 1 jaar. Deze groep wordt jaarlijks aangevuld. Daarnaast is eenmalig een detachering van 29 FTE voor de duur van één jaar afgesproken, deze collega’s zijn reeds gestart bij KLC. De afspraken over detachering staan vooralsnog, omdat KLM op dit moment geen extra CA’s nodig heeft.

KLC instroom is mogelijk het begin

FNV Cabine is voorzichtig optimistisch over de aangekondigde nieuwe instroom bij KLC. Wij hebben immers bij KLM aangekaart dat, zodra er ruimte bij KLM is voor extra CA’s, er geen nieuwe aanwijzingen meer plaats zouden moeten vinden. Ook hebben we afgesproken dat, zodra er ruimte bij KLM is voor extra CA’s, de reeds gedetacheerde KLM’ers - zo snel als de KLC operatie het toelaat - weer gaan vliegen bij KLM. Om dit mogelijk te maken is er bij KLC instroom nodig om de posities van de gedetacheerde KLM’ers over te nemen. Zo ver is het nu (nog) niet. Tegelijkertijd lijkt deze externe instroom bij KLC een eerste stap. Hierdoor ontstaat ruimte om mogelijk in de toekomst geen nieuwe KLM gedetacheerden aan te wijzen en misschien zelfs om de lopende detacheringen eerder af te breken. Dit is nu (nog) niet aan de orde, maar door de externe instroom ontstaat wel ruimte om dit proces mogelijk te gaan starten.

Gesprek over signalen

Naar aanleiding van de signalen van met name éénbanders dat “de rek eruit is”, heeft er op initiatief van FNV Cabine overleg plaatsgevonden met KLM. Een combinatie van vele factoren maakt het vliegen momenteel zwaarder dan voorheen, waardoor er ook druk komt te staan op privélevens. KLM toonde zich begripvol en herkende deze signalen. Er zijn zaken die KLM niet kan veranderen; als gevolg van de wereldwijde coronarestricties blijft het netwerk, en daardoor de roosters, instabiel. Door een andere verdeling van het aantal ICA vluchten t.o.v. het aantal EUR vluchten, maar ook doordat een deel van het korps kop-staart vluchten aanvraagt, werkt het verzoekensysteem niet voor iedereen op dezelfde manier als voor het Corona tijdperk. Verzoeken worden minder snel gehonoreerd dan voorheen en als er niet wordt aangevraagd op vluchtnummer, dan is de kans om op Europa ingedeeld te worden ook groter dan voorheen. Er wordt verder onderzocht hoe BIP’s beter kunnen worden samengesteld en hoe verstoringen op ICA tot minder roosterwisselingen zouden kunnen leiden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal KLM hierover publiceren.

Versterking Dagelijks Bestuur

Er is ruimte ontstaan in het Dagelijks Bestuur van FNV Cabine. In een tussentijdse verkiezing hebben de actieve leden uit hun midden Ilse Berghmans als algemeen bestuurslid gekozen. Zij is tweebander, heeft een juridische achtergrond en heeft veel ervaring binnen FNV Cabine met individuele belangenbehartiging. Door de komst van Ilse zijn nu in het Dagelijks Bestuur alle functies aan boord vertegenwoordigd: onze voorzitter Dorien Visser is Senior Purser, Purser Patrick Pit is vicevoorzitter en de rol van secretaris wordt ingevuld door éénbander Anil Parsan.

Webinars met achtergrondinformatie

Ook in de maand oktober organiseren wij weer webinars exclusief voor onze leden. We delen op 6 en 20 oktober actuele achtergrondinformatie over onder andere de verwachtingen in de personeelsplanning bij KLM. Je kunt zoals altijd LIVE al je vragen stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 6 of 20 oktober. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. 

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!