Skip to main content

FNV Cabine sluit aan bij de Stichting Anti Skid Groep

08 oktober 2021

FNV Cabine heeft intensief samengewerkt met KLM en VNC aan de vormgeving van de oprichting van de Stichting Anti Skid Groep (ASG).  Wij ondersteunen de ASG, en de begeleiding en ondersteuning die zij onze collega’s biedt, volledig. Sinds KLM cabinecollega’s een beroep kunnen doen op de ASG, zijn er ook leden van FNV Cabine bij de stichting aan de slag gegaan. Per 1 oktober jongstleden is FNV Cabine ook stakeholder geworden. Wij zijn trots op de formalisering van onze samenwerking!

Hulp bij problematisch middelengebruik

De ASG biedt hulpverlening aan crew met het oog op het bevorderen van de vliegveiligheid. Zij signaleert vroegtijdig problematisch middelengebruik onder vliegend personeel en biedt hulp aan collega’s die te maken krijgen met deze problematiek. De stichting zet zich in voor een cultuur waarin het melden van problematisch middelengebruik wordt gestimuleerd en coördineert een specifieke behandeling inclusief het nazorgtraject gericht op een volledige re-integratie in de vliegende functie. De stichting handelt zeer zorgvuldig en heeft door de jaren heen voorkomen dat collega’s hun baan zijn verloren.

Verantwoordelijkheid als stakeholder

De rol van stakeholder komt met bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden. FNV Cabine committeert zich tevens om zorgmeldingen van leden over problematisch middelengebruik uit te wisselen met de ASG. Dit gebeurt altijd anoniem, de naam van de melder is alleen bekend bij de coördinator van het cabineteam en de anonimiteit wordt in geen geval geschonden.

Ruimte in het cabineteam

ASG heeft aangegeven weer ruimte te hebben in het cabineteam. Zij is op zoek naar betrokken collega’s die coördinerende werkzaamheden en uitvoeringstaken kunnen verrichten in het interventieteam. Natuurlijk worden deze collega’s opgeleid door de ASG. De tijd die nodig is voor deze opleiding wordt volledig gecompenseerd, evenals de werkzaamheden voor de stichting ná de opleiding. Interesse? Via contact@antiskid.nl kun je je aanmelden of nadere informatie verkrijgen.

Oktober webinar

Op woensdag 20 oktober organiseren wij weer een webinar voor onze leden. We delen actuele achtergrondinformatie en je kunt LIVE al je vragen stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 20 oktober. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!