Skip to main content

Voorzichtige stap: uitvraag tijdelijk meerwerk

18 oktober 2021

 

In onze nieuwsbrief van 1 oktober hebben we verslag gedaan van het cabineoverleg van 30 september, waarin we onder andere spraken over de productieplanning 2022. Het gesprek hierover was nog niet afgerond, dit gesprek hebben we op donderdag 14 oktober hervat. Het herstel van de luchtvaart lijkt zich voorzichtig voort te zetten. Ook voor de zomer van 2022 verwacht KLM een verdere uitbreiding van de productie. Mocht dat scenario zich voortzetten dan zou dat ook betekenen dat er ruimte komt in het benodigde aantal FTE’s (voltijdsarbeidsplaatsen), wat maakt dat er ruimte is voor (tijdelijk) meerwerk.

Uitvraag tijdelijk meerwerk

In het sociaal plan is opgenomen dat er bij vacatureruimte als een van de eerste instrumenten structureel meerwerk aangeboden wordt. Aangezien de productieplannen nog wekelijks worden bijgesteld, is stabiele uitbreiding nog onzeker. In aanloop naar de zomer van 2022 hebben we met KLM afgesproken dat er een uitvraag gedaan zal worden voor tijdelijk meerwerk. Wanneer het verwachte herstel  doorzet, dan zal een toekenning voor tijdelijk meerwerk in het voorjaar kunnen worden omgezet naar structureel meerwerk, voor degenen die dit willen. Vooralsnog is er ruimte voor tijdelijk meerwerk voor de CA functie. Wanneer dit voor jou persoonlijk past, geef je dan vooral op, dit is op dit moment dé manier om KLM te helpen om op te schalen in aanloop naar de zomer van 2022!

KLC detacheringen en jaarcontractanten

Indien het verwachte herstel daadwerkelijk doorzet, dan is de verwachting dat er op termijn weer ruimte zal ontstaan om gedetacheerden en jaarcontractanten terug te laten keren naar KLM. In theorie zouden de gedetacheerden als eerste aanspraak kunnen maken op een arbeidsplaats binnen KLM. Vervolgens is het de beurt aan de jaarcontractanten. Of deze volgorde in de praktijk volledig gevolgd kan worden is wel afhankelijk van de (on)mogelijkheden in de planning van KLC. Daar wordt de opleidingscapaciteit flink uitgebreid. KLC loopt echter tegen de grenzen aan van opleidingsmogelijkheden (aantal trainers, snelheid van nieuwe instroom, maximale aantal trainingsvluchten) waardoor er tijd nodig is om voldoende nieuwe mensen in te laten stromen ter vervanging van de gedetacheerde KLM’ers. Het zal een operationele uitdaging worden om zoveel mensen tegelijk op te leiden. Hierdoor is het niet ondenkbaar dat er in de praktijk, in aanloop naar de zomer, ook al jaarcontractanten benaderd zullen gaan worden. FNV Cabine, VNC en KLM hebben gezamenlijk de wens en het streven uitgesproken om de gedetacheerden, zo snel als mogelijk is zonder de KLC operatie te schaden, terug te halen naar KLM. Terugkeer van gedetacheerden zal helaas niet op korte termijn te realiseren zijn, hoe graag wij allen ook onze collega’s terug willen verwelkomen bij KLM.

Webinar

Woensdag 20 oktober organiseren we weer een webinar voor onze leden. We delen actuele achtergrondinformatie en je kunt LIVE al je vragen stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 20 oktober. We gaan online om 10.30 uur en starten om 11.00 uur. 

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!