Skip to main content

Cabineoverleg oktober

29 oktober 2021

Op donderdag 28 oktober was er wederom ‘live’ cabineoverleg op het hoofdkantoor in Amstelveen. KLM en de cabinebonden hebben gesproken over de netwerkplanning in combinatie met de uitvraag tijdelijk meerwerk, de procedure bij ziekte tijdens JV en de rechtszaak van ex-MP collega’s over de datum in dienst. Onze leden zijn uiteraard zoals altijd van harte uitgenodigd om de aankomende maand onze webinars bij te wonen.

Netwerk verandert wekelijks

KLM’s netwerkplanning blijft grillig en verandert nog wekelijks. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder welke voorwaarden Europeanen weer welkom zijn in de Verenigde Staten en in hoeverre inreisbeperkingen op andere bestemmingen gaan veranderen. KLM heeft de verwachting dat steeds meer landen als inreisbeperking gaan stellen dat crew gevaccineerd moet zijn tegen Covid. Wanneer dit aan de orde is voor een bestemming of voor een werelddeel, zal KLM zo snel mogelijk communiceren.

Veel aanvragen tijdelijk meerwerk

Ondanks alle onzekerheden, is de verwachting dat er in het eerste kwartaal van 2022 gestaag meer zal worden gevlogen. Om die reden is er een uitvraag voor tijdelijk meerwerk opengesteld. Deze uitvraag heeft geleid tot maar liefst 149 FTE (voltijdsbanen) extra in de maanden januari en februari. Een win-win: collega’s die dat wensen kunnen tijdelijk hun contractpercentage verhogen en KLM kan meebewegen met de gestage toename van het aantal vluchten. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 wordt er verdere groei verwacht en zullen naar verwachting ook de jaarcontractanten kunnen instromen. Tijdens het cabineoverleg hebben wij ook navraag gedaan naar de voorbereidingen op de eerste instroom bij KLC, omdat instroom de terugkeer van gedetacheerden kan versnellen. De voorbereidingen bij KLC verlopen volgens planning.

Ziek tijdens JV

Op onze online Helpdesk ontvangen we regelmatig vragen van leden over wat er precies van toepassing is bij ziekte tijdens JV. Er zijn twee mogelijkheden;

  1. Je neemt je JV op. Dit houdt in dat je tijdens deze periode niet beschikbaar bent voor vervangend werk of voor re-integratie. Het JV wordt dan afgeschreven van je teller.
  2. De andere mogelijkheid is dat, na overleg met je MCC, je jouw JV niet opneemt. Dit houdt in dat je dan beschikbaar bent voor vervangend werk of re-integratie. In dat geval zullen je JV dagen niet worden afgeschreven van je teller.

Wij adviseren onze leden die te maken hebben met ziekte in JV, om voorafgaand aan het JV contact te leggen met hun MCC om te bepalen of het JV wel of niet zal worden ‘genoten’. KLM heeft tijdens het cabineoverleg bevestigd dat zij een proces gaat inrichten waarbij de MCC ook proactief contact zal leggen met collega’s die ziek zijn en JV ingeroosterd hebben staan. Door dit proces wordt geborgd dat er altijd een contactmoment is voordat het JV ingaat.

Datum in dienst ex-MP groep

In maart van dit jaar is KLM het proces gestart over de datum in dienst, teneinde voor het voltallige cabinekorps vast te stellen welke datum van toepassing is bij eventuele wettelijke afspiegeling. Afgelopen mei verviel de concrete dreiging van boventalligheid, doordat adviesaanvraag 2 werd ingetrokken. Om ook voor de toekomst duidelijkheid te verkrijgen over de datum in dienst, is dit proces door KLM afgerond en konden werknemers desgewenst de geschillencommissie inschakelen. Tijdens het cabineoverleg heeft KLM de cabinebonden geïnformeerd dat een deel van de ex-MP collega’s een rechtszaak is gestart tegen KLM over de datum in dienst. De rechter zal zich gaan uitspreken over de vraag of het initiatief voor de overgang van MP naar KLM bij de werkgever lag en of er sprake is van nagenoeg dezelfde functie bij MP als bij KLM. Op basis van deze beoordeling telt de diensttijd bij MP wel of niet mee voor de diensttijd bij KLM.

November webinars

Op woensdag 3 november en woensdag 17 november organiseren wij weer webinars voor onze leden. We delen actuele achtergrondinformatie en je kunt LIVE al je vragen stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 3 of 17 november. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!