Skip to main content

Laatste nieuwsbericht van 2021

24 december 2021

Ook deze decembermaand hebben we bij FNV Cabine onze handen vol gehad aan het vakbondswerk bij KLM. In deze nieuwsbrief lees je de laatste update van 2021. We informeren je over afschaling van de service door inzet van de Groepscommissie en over de highlights van het cabineoverleg van 23 december. Ook wijzen we je graag op ons YouTube kanaal voor een kijkje achter de schermen bij FNV Cabine en delen we de links voor de aankomende webinars.

Afschaling van de service

We ontvingen via onze online helpdesk behoorlijk veel zorgmeldingen van leden over de service aan boord. In het licht van de nieuwe omikron variant en de lockdown in Nederland, werd de wens geuit om ook de service weer af te schalen. Ook bij de Groepscommissie kwamen vergelijkbare signalen binnen en deze zijn succesvol aangekaart bij de bedrijfsleiding. In goed overleg is overeengekomen dat de service op voor de Groepscommissie belangrijke onderdelen wordt afgeschaald. Alle aanpassingen zijn door KLM gecommuniceerd en zijn terug te vinden in de MyFlight app.

Beoogde instroom 2022

Voor 2022 zijn er op dit moment 12 promotieplaatsen voor Pursers en 12 promotieplaatsen voor Senior Pursers geaccordeerd. Tevens zullen er circa 250 herindiensttredende jaarcontractanten, circa 24 KLM collega’s afkomstig van andere afdelingen en 40 Koreaanse ACC’s instromen. Het animo onder jaarcontractanten om terug te keren blijkt bijzonder groot, zo’n 80% van de benaderde jaarcontractanten keert graag terug bij KLM. Deze week heeft KLM de herindiensttredingsgesprekken ingepland. Zoals vastgelegd in het Sociaal Plan zijn deze gesprekken bedoeld als hernieuwde kennismaking en marginale toets op geschiktheid, waarbij herindiensttreding het uitgangspunt is.

Productieperikelen

Gezien alle inreisrestricties wereldwijd zijn er grote uitdagingen in de planning. Wij ervaren dat er elke dag door de spelers aan de zijde van KLM hard gewerkt wordt om de planning rond te krijgen, waarbij het bedrijf probeert bij veranderingen de vliegroosters zoveel mogelijk in stand te houden. Desondanks ontvangen we behoorlijk veel signalen van leden dat het moeilijker wordt om te dealen met onzekerheid over roosters en wijzigingen in schema’s. Hier hebben we inmiddels al een kleine twee jaar mee te maken. In het cabineoverleg hebben we navraag gedaan over het aantal tellerdagen. Het blijkt dat in het begin van de coronacrisis de KL- en CL-dagen meer werden afgebouwd dan voor corona. Op dit moment is het totaal aantal tellerdagen gelijk aan het aantal tellerdagen voor de coronacrisis. De afgelopen maanden was er nog steeds ruimte om dagen in te zetten, alleen niet op alle momenten waarop dat door crew werd gewenst.

Vlootontwikkeling Europa

Tijdens het cabineoverleg is ook uitgebreid stilgestaan bij de vlootontwikkeling bij KLM Europa en KLC. Voor FNV Cabine zijn deze ontwikkelingen belangrijk, omdat dit een beeld geeft van de productieverhoudingen. De komende jaren zal de KLC vloot ten opzichte van de KLM vloot tijdelijk toenemen. Dit komt doordat de Embraer 195-E2 eerder in zal faseren bij KLC dan de recent bestelde Airbus bij KLM. In een tijdsspanne van 5 jaar zal door de vlootvervanging de balans tussen KLM Europa en KLC weer worden hersteld naar de verhouding zoals deze voor corona was.

Terugblik 2021

Een jaar geleden keken we hoopvol vooruit naar 2021, het jaar waarin we dachten corona achter ons te laten. Helaas is niets minder waar en is er nu wederom sprake van een lockdown. We hebben het afgelopen jaar in constructief overleg met KLM flinke stappen gezet. De tweede adviesaanvraag is van tafel, er zijn geen gedwongen ontslagen geweest, we maakten operationele afspraken om de situatie op de route zoveel mogelijk op te vangen en natuurlijk kwam het goede nieuws dat de jaarcontractanten op korte termijn weer zullen instromen. In 2022 zullen we ook de gedetacheerde collega’s grotendeels terug kunnen verwelkomen. We zijn in 2021 gestart met ons YouTube kanaal waarin we maandelijks, ook in 2022, een video delen over ons vakbondswerk. Deze maand is ook onze video met kerstboodschap online te bekijken.

Webinars januari 2022

Ook in januari organiseren we weer webinars voor al onze leden. Je bent van harte welkom op 12 januari of 26 januari om actuele achtergrondinformatie te ontvangen en live al je vragen te stellen. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Leden kunnen deelnemen via deze aanmeldlink voor 12 of 26 januari. Ook voor de herindiensttredende jaarcontractanten organiseren we een webinar op 12 januari om 20:00 uur, we gaan online om 19:30 uur. Jaarcontractanten zijn van harte welkom via deze aanmeldlink voor 12 januari.

Waar je ook bent, thuis of op de route, we wensen je fijne feestdagen en een mooi en gezond 2022!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!