Skip to main content

DI-budget, instroom en 3 jaar voor AOW uit dienst

08 december 2021

Ook in deze alweer laatste maand van het jaar zijn er allerlei lopende zaken die we graag met jullie delen. In deze nieuwsbrief lichten we verschillende onderwerpen toe en geven we specifieke informatie voor wachtlijsters en voor collega’s die dicht tegen de AOW-leeftijd aan zitten.

Bevestiging keuze DI-budget

Bij de invoering van het DI-budget is afgesproken dat je DI-budget automatisch wordt gereserveerd als opleidingsbudget, tenzij je kiest voor het aankopen van dagen of voor het uitbetalen van je DI-budget. Aangezien er in het verleden geen bevestigingsmails werden verstuurd na het maken van je keuze, ontstond er soms discussie achteraf. Op verzoek van de cabinebonden wordt er sinds eind november een bevestigingsmail verstuurd over de bestedingskeuze van je DI-budget. Wij adviseren leden die eerder hun keuze al gemaakt hebben, om deze nogmaals te bevestigen, zodat ook zij een bevestigingsmail ontvangen.

Instroom jaarcontractanten en wachtlijsters

In de bijlage van het Sociaal Plan 2020 – 2024 is vorig jaar de volgorde van instroom vastgelegd, voor wanneer er vacatureruimte ontstaat in de verschillende functies. Nu er ruimte is bij CA’s, volgt KLM de stappen uit het sociaal plan. Dit betekent dat de jaarcontractanten naar verwachting vanaf april weer zullen instromen, deze maand zal KLM hier verder over communiceren. Vanavond organiseren wij om 20:00 uur een webinar voor terugkerende jaarcontractanten met achtergrondinformatie. Ook de groep die op de KLM-wachtlijst staat, is opgenomen in de instroomvolgorde van het Sociaal Plan. Afgesproken is dat deze toekomstige collega’s te zijner tijd slechts een ‘klikgesprek’ hebben met KLM, zij hoeven niet opnieuw de selectie te doorlopen.

Vrijwillig aanbod drie jaar voor AOW

Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is het voor cabinepersoneel mogelijk om maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd uit dienst te gaan tegen een vergoeding. FNV Cabine heeft dit voorstel eerder ingebracht in de cao-onderhandelingen, op basis van het landelijke pensioenakkoord. Zodoende is deze mogelijkheid vastgelegd in de cao 2019-2022. Nu deze wetgeving voor zware beroepen gereed is, zal deze regeling ook bij cabinepersoneel worden geïntroduceerd. Per maand die werknemers eerder dan de AOW-leeftijd uit dienst gaan, zal een bruto vergoeding van 1.847 euro worden uitgekeerd. De maximale vergoeding bij uitdiensttreding drie jaar voor de AOW-leeftijd bedraagt dus ongeveer 66.000 euro. Deze regeling komt in plaats van de tijdelijke deeltijdregeling 80-90-100, die na kalenderjaar 2022 zal worden gesloten. De permanente deeltijdregeling 80-80-100 blijft uiteraard onderdeel van de cao.

December webinar

Ook in december en in januari organiseren we weer webinars voor al onze leden. Je bent van harte welkom op 15 december, 12 januari of 26 januari om actuele achtergrondinformatie te krijgen en LIVE al je vragen te stellen. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 15 december of deze aanmeldlink voor 12 of 26 januari. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!