Skip to main content

Cabineoverleg: tijdelijk contract terugkerende jaarcontractanten

25 november 2021

Donderdag 25 november heeft er weer cabineoverleg plaatsgevonden, dit keer online. Belangrijke agendapunten voor FNV Cabine waren de terugkeer van KLC gedetacheerden en de contractvorm voor de terugkerende jaarcontractanten. KLM zal de terugkerende jaarcontractanten een tijdelijk contract aanbieden. We zijn verrast door een verandering van het cao-artikel over het contract bij indiensttreding, deze verandering is afgesproken tussen KLM en VNC in de tijd dat FNV Cabine tijdelijk geen cao-partij was. Deze wijziging was ons niet bekend.

Terugkeer KLC gedetacheerden

KLM en de cabinebonden willen dat de gedetacheerden zo snel als mogelijk is, kunnen terugkeren naar KLM. Terugkeer kan pas plaatsvinden als KLC deze groep collega’s kan missen in de productie. KLM heeft aangegeven dat de werving bij KLC volgens planning verloopt. Tegelijkertijd is er in de huidige situatie bij KLC sprake van krapte. Het gaat helaas een periode duren voordat er bij KLC ruimte is voor de gedetacheerden om terug te keren naar KLM. Wij leggen de laatste hand aan de terugkeervolgorde, terugkeer zal plaatsvinden op basis van de startdatum bij KLC en zal onafhankelijk zijn van de functie die gedetacheerden bij KLC hebben.

Cao-afspraak contractvorm

Voorafgaand aan het cabineoverleg hebben wij KLM laten weten dat cao-artikel 5.2 twee mogelijkheden biedt voor terugkerende CA’s. Zij krijgen óf een vast contract óf KLM moet de cabinebonden om akkoord vragen voor het aanbieden van een tijdelijk contract. Tijdens het cabineoverleg bleek dat in de periode dat FNV Cabine tijdelijk geen cao-partij was, KLM en VNC overeen zijn gekomen deze cao-afspraak te veranderen. Wij kenden dit cao-artikel niet en zijn hierdoor overvallen. De VNC ledenraad heeft in januari 2019 ingestemd met deze wijziging. KLM en VNC hebben afgesproken dat:

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met dezelfde werknemer, die elkaar niet (nagenoeg) aansluitend opvolgen, geldt het volgende. KLM kan 2 maal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van ieder maximaal 1 jaar aangaan zonder in overleg met VNC te treden.

KLM heeft in het cabineoverleg gemeld dat de terugkerende jaarcontractanten een tijdelijk contract aangeboden krijgen. We betreuren deze uitkomst, die voldoet aan het gewijzigde cao-artikel, ten zeerste.

Tijdelijk geen cao-partij

Hoe zat het ook alweer? In 2016 besloot KLM, zonder toestemming van de cabinebonden, op 40% van de ICA-vluchten één CA minder in te delen. Er is destijds actiegevoerd door het korps om deze -1 CA maatregel terug te draaien. Onder druk van de acties zegde KLM toe met de maatregel te stoppen en zijn we gestart met de cao-onderhandelingen. FNV Cabine had een alternatief plan voor de -1 CA met mandaat van onze leden, waarbij de lusten en de lasten tussen functies beter werden verdeeld. Ons voorstel was om toe te werken naar één CA functie (één- en tweebanders samenvoegen) en één leidinggevende functie met drie tewerkstellingen (met twee leidinggevenden op ICA). In december 2018 sloten KLM en VNC zonder ons een cao af waarbij op álle ICA-vluchten één CA minder werd ingedeeld. Deze -1 CA cao is unaniem aangenomen door de VNC ledenraad en is afgewezen in de ledenraadpleging van FNV Cabine. Als gevolg hiervan zijn we tijdelijk geen cao-partij geweest tot januari 2020, het moment waarop onze leden hebben ingestemd met de nieuwe cao die loopt tot en met februari 2022.

Andere afspraken terugkerende CA’s

In de aanvullende maatregelen die horen bij het crisisprotocol 2020 zijn afspraken gemaakt voor jaarcontractanten die vanaf dat moment geen verlenging kregen. Deze afspraken worden door KLM zoals afgesproken uitgevoerd. Dit houdt in dat deze CA’s hun senioriteit van 2019 behouden en betaald zullen worden op basis van salarisstap 2 van de salarisschaal voor CA’s. Ook hebben we als FNV Cabine verzocht om jaarcontractanten direct na de cursusperiode in 2022 in de gelegenheid te stellen om deeltijd aan te vragen, in plaats van na 26 weken. KLM heeft helaas niet ingestemd met dit verzoek, waardoor pas na 26 weken vliegen een deeltijdverzoek kan worden ingediend.

December webinars

Ook in december organiseren we weer webinars voor onze leden. Op 1 en 15 december ben je van harte welkom om actuele achtergrondinformatie te ontvangen en LIVE al je vragen te stellen. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 1 en 15 december. We gaan online om 10:30 uur en we starten om 11:00 uur.

Webinars voor terugkerende CA’s

We verwachten op basis van deze nieuwsbrief dat ook de jaarcontractanten behoefte hebben aan extra informatie. Wij nodigen hen, lid of niet lid, van harte uit bij onze ‘Webinars voor terugkerende CA’s’. We geven je graag alle achtergrondinformatie over terugkeer en over de situatie bij KLM, ook kun je al je vragen LIVE stellen. De webinars gaan online om 19:30 uur en we starten om 20:00 uur. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 8 december, 12 januari, 9 februari en 9 maart.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!