• Home
  • 2022
  • Hoopgevende cijfers 4e kwartaal, verlies in totale jaar 2021

Hoopgevende cijfers 4e kwartaal, verlies in totale jaar 2021

18 februari 2022

Op vrijdag 18 februari presenteerde financieel directeur Erik Swelheim online de financiële resultaten van KLM. Ook Peter Elbers was aanwezig om een inleiding te geven tijdens deze digitale bijeenkomst. Duidelijk is dat, na een verbetering in het derde kwartaal, ook het vierde kwartaal van 2021 herstel laat zien. We zijn er nog lang niet, maar “het begint erop te lijken”, aldus KLM.

Winst in het vierde kwartaal

Het laatste kwartaal van 2021 is afgesloten met positieve cijfers, de operationele winst bedroeg 127 miljoen. KLM heeft een forse bijdrage gekregen als loonsubsidie vanuit de NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Ook zonder de NOW-subsidie zouden de cijfers van de laatste twee kwartalen van 2021 positief zijn. Hoewel er nog steeds veel en snel veranderende inreisrestricties zijn, hebben we samen in het laatste kwartaal van 2021 5,2 miljoen passagiers aan boord verwelkomd. Opvallend was dat er ook weer meer zakelijke passagiers waren. KLM is best optimistisch over deze cijfers; de productie is toegenomen en er is sprake van een hogere bezettingsgraad.

Verlies over geheel 2021

In coronajaar 2020 bedroeg het verlies een schrikbarend bedrag van 1.154 miljoen, vorig jaar is dit aanzienlijk verbeterd tot een verlies 227 miljoen. KLM benadrukte dat er de eerste helft van vorig jaar een groot operationeel verlies is geleden, omdat door allerlei reisrestricties er veel minder tickets zijn verkocht. De tweede helft van het jaar werden er gelukkig weer positieve cijfers geschreven. KLM heeft financiële lucht gekregen doordat zij vanuit de overheid uitstel van loonbelastingen heeft gekregen. Deze belastingen zullen in de toekomst wel alsnog moeten worden betaald. KLM vermeldde dat Cargo het uitmuntend heeft gedaan, deze divisie heeft een hele hoge bijdrage geleverd aan de resultaten van KLM. Ook bij Engineering & Maintenance is er een goed resultaat behaald.

Air France – KLM Groep

Ook in de AF/KL groep is verbetering te zien in 2021 ten opzichte van 2020. Ook voor Air France is de tweede helft van 2021 een stuk beter verlopen dan de eerste helft. Bij KLM is 800 miljoen bespaard ten opzichte van 2019, bij Air France wordt dat op basis van de plannen die zijn gemaakt 1,4 miljard. Het aantal werknemers is fors verminderd met 5.500 FTE bij KLM, bij Air France wordt dit op basis van de plannen 8.500 FTE.

Komende webinars

Ook de komende weken organiseren we regelmatig webinars met achtergrondinformatie, uitsluitend voor leden van FNV Cabine. Je bent van harte welkom om 23 februari, 16 maart of 30 maart deel te nemen en live al je vragen te stellen. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Leden kunnen deelnemen via deze aanmeldlink voor 23 februari of deze aanmeldlink voor 16 en 30 maart.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief