Skip to main content

Geslaagde onderhandeling over loon en looptijd

14 juli 2022

In de middag en nacht van 13 juli is er op basis van het mandaat van onze leden onderhandeld over een cao met koopkrachtverbetering. Na maandenlange onderhandelingen in het gronddomein, stapten ook wij in op deze reeds rijdende trein. Dit overleg met KLM en alle acht KLM vakbonden is wat ons betreft geslaagd. KLM heeft aan de grondbonden het uiterste voorstel gedaan voor een éénjarige cao vanaf 1 maart 2022 met twee loonsverhogingen; 2% per 1 oktober 2022 en 2% per 1 maart 2023, beide rondes met een verhoging van de bruto maandsalarissen met minimaal 80 euro. Verder zal er per 1 maart 2022 geen sprake meer zijn van een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Dit maakt dat dit voor het cabinedomein een goed uitgangspunt is voor de onderhandelingen over inhoudelijke cao-onderwerpen, later deze zomer.

160 euro per maand loonsverhoging

Deze loonparagraaf voldoet in onze ogen aan de wensen van het korps. Voor een deel van het kader dat sinds oktober 2020 heeft bijgedragen via de winstdeling 2019, DI-budget en eindejaarsuitkering, zou dit betekenen dat deze bijdragen stoppen vanaf de ingangsdatum van deze cao, per 1 maart 2022. Dit heeft een groot effect op het salaris van met name de Senior Pursers. In deze loonparagraaf zit ook een verhoging van de maandsalarissen met een minimumbedrag van 80 euro per 1 oktober 2022 en 80 euro per 1 maart 2023. Dit betekent dat iedereen met een salaris tot 4.000 euro bruto er bij beide verhogingen (veel) meer dan 2% in loon op vooruit gaat. Dat is gunstig voor alle CA’s en voor de Pursers tot en met 9 ervaringsjaren. Zo voldoet de loonparagraaf aan de oproep van zowel de collega’s onderaan het loongebouw die de inflatie keihard voelen, als aan het kader dat sinds oktober 2020 minder inkomen heeft ontvangen door hun bijdrage.

Uitgangspunt voor cao-overleg

Voor alle duidelijkheid: deze loonsverhogingen komen bovenop de 2 keer 2,5% per 1 maart 2022. Later deze zomer gaan we inhoudelijk spreken over de cao voor het KLM cabinepersoneel. Deze cao zal een looptijd hebben van één jaar waardoor er een focus ligt op koopkrachtverbetering. Daarnaast willen we ook een procesafspraak over modernisering maken, dat houdt in dat we de periode tot 1 maart 2023 willen gebruiken om gezamenlijk met KLM moderniseringsvoorstellen te bespreken. Wanneer we deze zomer een cao-akkoord bereiken, zullen we jullie in onze ledenraadpleging vragen om jullie moderniseringsvoorstellen met ons te delen. Op basis van jullie input willen we gedurende de looptijd van de af te spreken cao met KLM in gesprek.

Vervolgproces

Voor het cabinedomein ligt er nu een uitgangspunt voor de cao-onderhandelingen. Zoals we reeds eerder hebben gedeeld, is er nu onderhandeld over loon en hangt een totaalakkoord af van de nog te maken inhoudelijke afspraken. Hierover gaan we later deze zomer in gesprek met KLM.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!