Skip to main content

Cao-onderhandelingen vanaf 5 september

31 augustus 2022

Aanstaande maandag starten de onderhandelingen over de nieuwe cao voor het KLM cabinepersoneel. Hiermee wordt vervolg gegeven aan het overleg van afgelopen juli, waar het uitgangspunt voor de loonparagraaf reeds is besproken met alle acht de KLM vakbonden gezamenlijk. Namens FNV Cabine worden de onderhandelingen gevoerd door het bestuur, met ondersteuning van onze onafhankelijke vakbondsbestuurder Birte Nelen. Wij gaan in het belang van onze collega’s voor het beste resultaat en uiteraard stemmen alle leden van FNV Cabine over de uitkomst van het cao-overleg.

Kortlopende cao met focus op koopkracht

In deze onzekere tijd is de keuze gemaakt om een cao met een korte looptijd af te spreken, wij stellen voor tot en met 1 maart 2023. We willen voorkomen dat we maandenlang aan het onderhandelen zijn en hebben daarom een beperkt aantal voorstellen gedaan. Deze zijn gericht op koopkrachtverbetering; door loonsverhoging, verbetering van de reiskostenkostenvergoeding, het afschaffen van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en een gedeeltelijke compensatie hiervan. Inmiddels is er een cao voor het grondpersoneel tot stand gekomen waar alle vakbondsleden mee hebben ingestemd en ligt er een principeakkoord bij de vliegers waarover de ledenraad in september stemt.

Procesafspraak over vernieuwing

FNV Cabine staat voor een open blik, gericht op vernieuwing en modernisering. We willen graag in de resterende looptijd tot en met 1 maart 2023 in overleg over échte vernieuwingen voor de toekomst van het korps. Daarom staat in onze cao-inzet een voorstel om hier met KLM een procesafspraak over te maken. We willen samen met KLM en met VNC met een open blik kijken naar de toekomst en de inrichting van de functies aan boord, zonder besparingsdoel. Dit is een zorgvuldig proces en uiteraard horen bij nieuwe afspraken ook overgangsregelingen voor een zachte landing. Bij het gesprek over vernieuwing zijn een goede verdeling van de lusten en de lasten en win-win afspraken belangrijke uitgangspunten. Jij bepaalt als lid van FNV Cabine met welke voorstellen wij dat gesprek aangaan, wij vragen dit uit bij de stemming over het cao-resultaat. Het is dus aan jullie, onze leden, om te bepalen welke onderwerpen aan vernieuwing toe zijn.

Transparant proces

Voorafgaand aan de vorige onderhandelingen in juli hebben onze leden het bestuur mandaat gegeven voor het onderhandelen over een cao met een korte looptijd en met focus op koopkrachtverbetering. Nu het inhoudelijke overleg start, delen we hierbij de cao-inzet 2022 van FNV Cabine. Zoals altijd houden we jullie op de hoogte van het verloop en stemmen alle leden over het cao-resultaat. Zeker tijdens de cao-onderhandelingen verwachten wij weer veel informatie met jullie te kunnen delen in onze webinars. Je bent van harte welkom op 14 en op 28 september, we gaan live om half 11 en starten om 11 uur. Aanmelden voor een webinar kan via deze link

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!