Skip to main content

Stem mee over het cao-resultaat met goede afspraken voor iedereen!

25 november 2022

De digitale ledenraadpleging over de eenjarige cao vanaf 1 maart 2022 is geopend. Het cao-protocol en de aanvullende afspraken bevatten goede afspraken, met plussen voor collega’s in iedere fase van hun carrière. Zo is de loonsverhoging voor iedereen in de periode van één jaar in totaal 6% en loopt deze voor beginnende CA’s op tot 9%. Wij zijn ook verheugd dat een langgekoesterde wens voor de IPB travelpartner deze cao-periode zal worden gerealiseerd. Wij delen in deze nieuwsbrief transparant alle afspraken en lichten deze toe. De toelichting wordt ook gegeven in deze clip over het cao-resultaat. Er is ook een cao webinar op 30 november, zodat leden van FNV Cabine nog meer achtergrondinformatie kunnen krijgen en al hun vragen kunnen stellen. Je kunt voor 6 december 16:00 uur jouw stem uitbrengen via deze stemlink.

De leden bepalen

De onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine heeft zich aan de onderhandelingstafel tot het uiterste ingespannen om tot goede afspraken te komen. Nu is het aan jou! Alle leden van FNV Cabine kunnen stemmen over het cao-protocol, jullie bepalen of deze afspraken definitief worden.

Loonsverhoging

  • De structurele loonsverhoging is 6% in één jaar. De verhogingen zijn afgesproken in drie stappen: 2% per oktober 2022, 2% per januari 2023 en 2% per maart 2023.
  • De verhogingen per oktober en per maart kennen beide een minimumverhoging van 80 euro. Hierdoor zijn voor startende CA’s de loonsverhogingen in totaal ongeveer 9% en voor CA’s in het oude loongebouw die 10 jaar in dienst zijn en voor beginnende Pursers, in totaal zo’n 7%.

Grafiek 25 11 2022

Andere cao-afspraken

  • Er is een procesafspraak gemaakt dat KLM, FNV Cabine en VNC in gesprek gaan over lange termijn thema’s. Dit doen we op basis van jouw wensen tot modernisering en vernieuwing. Bij de stemming over dit cao-resultaat vragen we je daarom ook om ideeën aan te dragen voor de langere termijn.
  • KLM zal minimaal 50 CL-dagen per kalenderdag aanbieden, zodat er meer ruimte komt voor het korps om CL-dagen in te zetten.
  • Verhoging van de reiskostenvergoeding van 8 cent naar 19 cent per kilometer per 1 oktober 2022, met behoud van de maximum reisafstand van 50 km enkele reis.

Einde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage

Er is afgesproken dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage stopt per 1 maart 2022. Ook hebben we op initiatief van FNV Cabine afgesproken dat de bijdrage in januari en februari 2022 alleen bestaat uit het afzien van de uitgestelde loonsverhogingen. Er wordt dus géén inhouding gedaan op de winstdeling, het DI-budget of de eindejaarsuitkering voor deze maanden. Als je je DI-budget 2022 hebt ingezet als bijdrage, ontvang je dat bedrag in december terug. Als je nog een deel van de winstdeling 2019 tegoed hebt, ontvang je dat bedrag ook in december. Tevens is vastgelegd dat 20% van de totaal geleverde bijdrage door KLM zal worden terugbetaald wanneer de staatsgarantie vervalt. Dit zal naar verwachting in de zomer van 2023 zijn, maar uiterlijk in juni 2025.

Basiscursustoeslag en minimumverhoging

Voor alle CA’s en de beginnende Pursers geldt dat door het minimumbedrag van twee keer 80 euro per maand, de loonsverhogingen procentueel hoger uitvallen. Voor basiscursisten is afgesproken dat vanaf oktober 2022 de reiskostenvergoeding ook gaat gelden tijdens de cursusperiode. Ook wordt met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 de cursustoelage verhoogd naar 1.500 euro bruto, dit wordt nabetaald voor nieuwe cabinecollega’s die dit jaar in dienst zijn gekomen.

Buiten cao-afspraken

Er zijn ook een aantal afspraken gemaakt die niet in de cao terecht gaan komen, maar die wel onderdeel uitmaken van het totaalpakket en die voor KLM cabinepersoneel gaan gelden. De belangrijkste afspraken zijn:

  • In de cao-inzet van FNV Cabine staat al jarenlang de travelpartner, dit heeft nu geleid tot afspraken met KLM. Afgesproken is dat per 1 maart 2023 alle collega’s zonder geregistreerde partner een IPB travelpartner kunnen kiezen die met dezelfde rechten kan reizen als de geregistreerde partner.
  • Helaas was het onvermijdelijk om over XFA een afspraak te maken. Voor deze collega’s komt er een maandelijkse netto werknemersbijdrage van 125 euro (100% contract), 100 euro (80%), 84 euro (67%) of 63 euro (50%), waarbij kosteloos gebruik kan worden gemaakt van een parkeerplaats op Schiphol of in plaats daarvan een maandelijkse vergoeding van 32,90 euro netto door KLM wordt uitgekeerd wanneer er wordt afgezien van de parkeerplaats.
  • Verlaging van het IPB-tarief op Europa van Z-medium naar Z-low voor onbepaalde tijd voor iedereen.

Het cao-resultaat en alle aanvullende afspraken zijn transparant terug te lezen op onze website. In de clip over het cao-resultaat komen ook de belangrijkste afspraken aan bod. Voor meer achtergrondinformatie zijn leden ook van harte welkom bij het 30 november webinar van FNV Cabine dat start om 11:00 uur. Doe mee, denk mee en stem over jouw cao!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!