Skip to main content

Naar verwachting in 2023 nieuw loopbaan- en promotiebeleid

22 december 2022

In de cao 2019-2022 is afgesproken dat het huidige promotiebeleid wordt gemoderniseerd. Door de coronaperiode hebben de gesprekken hierover stilgelegen, maar de afgelopen periode is er veel vooruitgang geboekt. De cabinevakbonden, KLM en de groepscommissie zijn met elkaar een nieuw beleid aan het ontwerpen, uitgaande van de wensen van het korps. Een loopbaan- en promotiebeleid waarbij file, functioneren en vorige of andere werkervaring meetellen en waarin senioriteit minder bepalend is. Begin 2023 zijn we naar verwachting klaar met de uitwerking en zullen jullie, de leden van FNV Cabine, zoals altijd het laatste woord krijgen. Het vernieuwde promotiebeleid wordt aan alle leden van FNV Cabine in een digitale raadpleging voorgelegd.

Een stukje geschiedenis

Al in december 2019 is er overeenstemming bereikt over de cao 2019-2022, waarin ook de procesafspraak staat om een nieuw promotiebeleid te ontwikkelen. Dit is een vervolg van de eerdere cao-afspraak over de loopbaanscan die door FNV Cabine is ingebracht. In 2020 en 2021 heeft dit proces stilgelegen vanwege alle werkzaamheden bij KLM en de cabinebonden in verband met corona. De achtergrond van het nieuwe loopbaan- en promotiebeleid is dat veel leden van FNV Cabine vinden dat het ‘fotomoment’ wat het huidige beleid in onze ogen nu is, geen recht doet aan alles wat je tijdens je carrière bij KLM doet. De insteek van FNV Cabine is dat promotie plaats gaat vinden op basis van een ‘film’, waarbij file, functioneren en vorige werkervaring meetellen. Ook gaan wij ervan uit dat jij zelf het beste weet wat voor jou het moment is waarop je klaar bent om op selectie te gaan, er wordt dus ook een andere plaats toegekend aan senioriteit.

Details uitwerken

Op dit moment zijn wij samen met KLM, VNC en de groepscommissie de laatste details aan het uitwerken en maken we een tijdslijn voor een overgangsperiode van oud naar nieuw beleid. Uiteraard zal het nieuwe loopbaan- en promotiebeleid ter stemming worden voorgelegd aan de leden van FNV Cabine wanneer het proces is afgerond. Naar verwachting zal dit in de eerste maanden van 2023 zijn. Omdat er binnenkort zaken getest gaan worden en pilots gaan draaien, kun je benaderd worden om deel te nemen aan een test. Tevens kan het voorkomen dat op het bemanningencentrum of online om jouw mening wordt gevraagd over een onderdeel van het nieuwe beleid. We begrijpen heel goed dat dit wellicht vragen oproept. De tests en pilots zijn nodig om de laatste details uit te werken. Wanneer het proces in zijn geheel is afgerond, wordt het nieuwe loopbaan- en promotiebeleid in zijn geheel gedeeld, dus nog even geduld tot begin 2023!

Promotieambitie

We hebben veel tijd en energie gestoken in het nieuwe beleid én in het zorgvuldig doorspreken van een overgangsbeleid waarbij we niemand vergeten. Belangrijk om te weten als je bezig bent met een promotie of als je hieraan wilt beginnen; wat je nu doet heeft zin! Modules behaald in het huidige beleid, neem je mee naar het nieuwe loopbaan- en promotiebeleid. Het totaal aantal kansen van drie keer zal naar verwachting blijven bestaan, het traject wordt wel iets anders ingericht. We begrijpen dat je naar aanleiding van dit bericht wellicht vragen hebt die we op dit moment nog niet kunnen beantwoorden. We vinden het toch belangrijk om dit te benoemen voor de collega’s die nu twijfelen of ze willen beginnen aan een promotietraject of nog een keer op willen gaan voor het selectiegesprek. Ons advies is; vooral doen!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!