Skip to main content

Loongebouw 2014 en modernisering, punten uit het cabineoverleg

23 december 2022

We hebben als cabinepersoneel wederom een zeer bewogen jaar achter de rug. We hadden te maken met afbouw van de coronamaatregelen, chaos op Schiphol, tekorten in de grondoperatie en spraken een cao af die over twee maanden alweer afloopt. In deze nieuwsbrief delen we de laatste ontwikkelingen aangaande de recent afgesproken cao, deze gaan over het loongebouw 2014 en over moderniseringsvoorstellen voor de langere termijn. Ook lichten we de terugkeer van de bij KLC gedetacheerde collega’s toe en blikken we vooruit naar de voor 2023 geplande instroom. Natuurlijk sluiten we deze nieuwsbrief af met een kerstgroet en delen we onze FNV Cabine kerstclip.

Loongebouw 2014 

Aan de overlegtafel met KLM over de cao heeft FNV Cabine zich ingespannen om het loongebouw 2014 op de agenda te krijgen. CA’s die vanaf 28 augustus 2014 in dienst zijn gekomen, vallen onder dit loongebouw. Hierin zijn meer salaristredes afgesproken en zijn de stappen kleiner; zo’n 10 euro bruto maandelijkse verhoging per jaar. Dit is FNV Cabine een doorn in het oog en wij hebben veel klachten ontvangen van leden over de kleine salarisstappen. Aan de cao-tafel gaf KLM aan dat zij bereid is het loongebouw te evalueren. Op ons verzoek heeft KLM per brief d.d. 21 december 2022 aan ons bevestigd dat zij gedurende de looptijd van de cao het nieuwe loongebouw en de tredes met ons gaat evalueren waarbij het uitgangspunt kostenneutraliteit zal zijn.

Modernisering van start

Op ons verzoek is in het cao-protocol 2022-2023 opgenomen dat cao-partijen gedurende de looptijd gaan spreken over lange termijn thema’s. Dit op basis van de inzetbrief van FNV Cabine waarin wij het initiatief namen door voor te stellen om tijdens de looptijd van de cao met cao-partijen een brede en open discussie te voeren over modernisering. Op 21 december hebben we tijdens het maandelijkse cabineoverleg met Paul Terstegge besproken hoe we dit proces gaan inrichten. De agendapunten worden in onderling overleg bepaald. In onze cao-inzet staat dat er anno 2022 procedures zijn die modernisering behoeven. Een goede verdeling van de lusten en de lasten tussen de functies én win-win afspraken voor het korps en KLM zijn hierbij onze uitgangspunten. Wij kijken met een open blik naar de toekomst en naar de inrichting van functies aan boord. Onder andere gaan we graag in gesprek over een andere invulling van senioriteit bij de één- en tweebander tewerkstelling. 

Terugkeer gedetacheerden en instroom 2023

Iedere maand staan we tijdens het cabineoverleg uitgebreid stil bij de situatie van collega’s die zijn gedetacheerd bij KLC. Er zijn collega’s waarvan in oktober 2023 de detacheringsperiode van drie jaar afloopt en er zijn collega’s die in oktober een jaar hebben volgemaakt. FNV Cabine pleit ervoor om de gedetacheerden zo snel als mogelijk is zonder de KLC operatie te schaden, de mogelijkheid te bieden om terug te keren naar KLM. Ook KLC en KLM delen deze wens. Duidelijk is dat deze collega’s in ieder geval vier maanden voor de oorspronkelijke einddatum de mogelijkheid zullen krijgen om terug te keren. Begin 2023 wordt duidelijk of deze terugkeer mogelijk verder kan worden vervroegd. In 2023 zijn er naar verwachting minimaal 28 nieuwe CA’s, 240 tweebanders, 96 pursers en 48 senior pursers nodig. 

Fijne feestdagen!

Het was weer een veelbewogen (vakbonds)jaar waarin veel van het KLM cabinepersoneel is gevraagd. De feestdagen staan voor de deur, een tijd om te genieten met je naasten of met collega’s op de route. FNV Cabine is zoals altijd ook tijdens de feestdagen bereikbaar, onze Helpdesk is 365 dagen per jaar geopend, we zijn er voor je. Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en kijken uit naar alle uitdagingen die 2023 ongetwijfeld zal brengen. Met FNV Cabine sta je nooit alleen!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!