Skip to main content

Cabineoverleg 27 juni

Afgelopen donderdag hebben we op het KLM-hoofdkantoor ons maandelijks cabineoverleg gevoerd. Hieronder praten we jullie bij over o.a. de indeling van de A350, de aanrijtijd reserve, de cao-actualisatie, de operatie en de planningsstand.

Indeling A350
In de vorige nieuwsbrief schreven we over mogelijke wijzigingen op de reeds goedgekeurde indeling van de A350. Inmiddels begint het een flink hoofdpijndossier te worden. De goedgekeurde indeling heeft een crewrest die tot ontevredenheid leidt bij de cockpit. Bij Air France heeft eenzelfde indeling er zelfs toe geleid dat er steevast twee businessclass stoelen geblokt moeten worden. KLM wil dit graag voorkomen en kijkt daarom naar alternatieven. Het eerste alternatief brengt een onwenselijke aanpassing van het cabine-werkgebied met zich mee en kan daarmee direct de prullenbak in. Het tweede alternatief is een optie die eerder niet door Airbus werd aangeboden. Een delegatie van KLM en de medezeggenschap brengt komende week een bezoek aan Airbus om deze indeling te bekijken. Mocht de keuze hierop vallen, dan heeft dit wel consequenties voor de levertermijnen. Eind juli wordt een definitief besluit verwacht.

Aanrijtijd Reserve Thuis
In de cao hebben we afgesproken dat we in 2024 een pilot starten om de aanrijtijd van de reserves thuis te verlengen naar 90 minuten voor oproepen na 7:00 uur. De afgelopen periode hebben we met KLM samengewerkt aan de uitwerking van deze afspraak. Voor ons waren er belangrijke voorwaarden:

  • Er moeten zo min mogelijk nadelige gevolgen zijn voor crew die niet reserve zit.
  • De aanpassingen moeten geen operationele verstoringen veroorzaken.
  • Crew moet niet vaker reserve zitten.
  • Reservediensten moeten niet langer worden.

Om te voorkomen dat de ingedeelde reserves uit het systeem gehaald moeten worden, beginnen we met een eerste fase waarbij de aanrijtijd op dag 1 nog 60 minuten is, maar op de volgende dagen al 90 minuten. Dit geldt vanaf 1 juli; rond de start van het winterseizoen zal de aanrijtijd ook op de eerste dag naar 90 minuten gaan. Let op! Bij alle vroege reserves blijft de aanrijtijd tot 07:00 uur 60 minuten. Dit om te voorkomen dat je vóór 06:00 uur, en daarmee dus op de voorgaande werkdag, standby moet staan. Om deze pilot tot een succes te maken, is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk mensen last minute opgeroepen worden.

Lange termijn thema: Perspectief
Voorafgaand aan de vorige cao-onderhandelingen hebben we jullie via een enquête gevraagd of er behoefte was aan het tijdelijk vervullen van een andere functie binnen KLM met mogelijkheid tot terugkeer en behoud van senioriteit. 45% gaf aan hier interesse in te hebben. Wij denken dat kennis en expertise van het cabinepersoneel ook van enorme toegevoegde waarde kan zijn elders in de organisatie. Dit is de basis van het lange termijn thema ‘Perspectief’ waar we nu met KLM mee aan de slag zijn gegaan. De werkgroep kijkt naar mogelijkheden binnen nevenfuncties en andere functies binnen en buiten inflight en welke ondersteuning daarvoor nodig is. Om de behoefte in het korps verder inzichtelijk te maken, zal de werkgroep binnenkort een eigen enquête lanceren onder een deel van het korps. Op korte termijn hopen we hier meer over te kunnen melden.

Overige implementatie cao-afspraken
Behalve de aanrijtijden reserve en het thema perspectief ging het dit overleg ook over andere cao-afspraken die nog geïmplementeerd moeten worden. Hieronder puntsgewijs de belangrijkste afspraken die we hebben besproken. We beginnen met een hele fijne:

  • Per 1 juli 2024 worden de lonen verhoogd met 3%. De nieuwe salaristabellen worden toegevoegd aan de cao en zijn binnenkort te vinden op MyKLM.
  • De betaling van een sportabonnement via het DI-budget stond op de planning voor juli, maar zal niet worden aangeboden. Bonden en KLM hebben dit gezamenlijk besloten nadat duidelijk werd dat de voordelen niet tegen de nadelen opwegen. Het DI-budget laten uitbetalen en zelfstandig je sportabonnement betalen is eenvoudiger en voordeliger.
  • Vanaf juli kan je een leasefiets aanschaffen. Houd de newsapp in de gaten voor meer info.
  • Collega’s die gebruik willen maken van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) kunnen zeer binnenkort kiezen tussen een eenmalige of een maandelijkse uitbetaling. Dat gaat via de PowerApp. Afhankelijk van eenieders persoonlijke voorkeuren en financiële situatie kleven er voor- en nadelen aan beide varianten. Laat je dus goed informeren alvorens je een definitieve keuze maakt.
  • Vanaf september verdient het cabinepersoneel een premie voor de verkoop van upgrades aan boord. De premie bedraagt 9% van de betaalde upgrades naar Premium Comfort en World Business Class en wordt verdeeld over de gehele cabin crew van de betreffende vlucht.

Planningstand en productie
In tegenstelling tot vorige maand zien we deze maand minder ruimte in de planning. Dit komt deels omdat er al veel tellerdagen zijn toegekend en voor een deel omdat KLM helaas rekening moet houden met hogere verzuimcijfers. Uiteraard hebben wij gevraagd wat dit doet met de ruimte voor het aanvragen van CL- of OD-dagen. Daarop antwoordde KLM dat er op zich nog steeds ruimte is, maar dat dit soms ook pas laat zichtbaar is omdat de aanvragen nog niet in het systeem verwerkt zijn. Mocht het erop lijken dat op jouw gewenste dag geen ruimte is, dan is onze tip om het dichter bij de datum nog eens te checken. Ondertussen kijkt KLM naar mogelijkheden om dit beter inzichtelijk te maken.

Gelukkig zet KLM alle zeilen bij om weer voldoende ruimte te creëren en het korps op sterkte te houden. De komende periode zijn er vier extra basiscursussen en één doorstroomcursus van onze collega’s van KLC. Ook voor promotie zijn er nieuwe cursussen gepland. Dat brengt het totaal aan geplande cursussen op 17 CA, 4 KLC, 6 promotie naar Purser en 5 naar Senior Purser.

Pensioentransitie
De afgelopen weken hebben we jullie uitgenodigd om te stemmen voor de nieuwe pensioenregeling. Lees hier de nieuwsbrief terug. Stemmen kan via deze link t/m woensdag 3 juli.