Welkomstbrief aan Erik Varwijk.

Op dinsdag 19 september hebben wij Erik Varwijk een brief gestuurd om hem welkom te heten in zijn nieuwe functie. Deze brief is hieronder te lezen. Zodra wij hierop van hem een reactie ontvangen dan zal die uiteraard ook gepubliceerd worden.

 Redactie Cabin Pressure.

Geachte heer Varwijk,

Allereerst een korte introductie. Wij, ondergetekenden, vormen de redactie van “Cabin Pressure”, de website van de cabine afdeling van FNV Bondgenoten. Ook bekleden wij een spilfunctie in de contacten tussen de FNV cabine leden en de FNV bestuurders. We willen u van harte feliciteren met uw nieuwe functie binnen de KLM. Wanneer aan deze functie op een constructieve manier inhoud wordt gegeven, dan heeft u daar beslist uw handen vol aan. Om het maar eens eufemistisch te zeggen: Het bedrijf heeft u niet de gemakkelijkste klus aangeboden.

Inflight Services: U komt in een rare wereld terecht. Als mensen vliegen ziet u ze niet. En als ze vrij zijn, dan ziet u ze evenmin. Een goede en transparante communicatie met de cabineleden  is daarom in deze organisatie per definitie van levensbelang. Wij constateren dat het daar de laatste jaren helaas aan heeft ontbroken. Evenals aan respect en eerlijkheid tegenover de individuele werknemer en tegenover het korps in zijn geheel.

Door falend beleid heeft de groepscommissie maandenlang geen overleg gevoerd met de bedrijfsleiding. Het hoofd CCM is verdwenen en veel Unit Managers zijn ziek thuis. Kortom: Het ontbreekt aan sturing in alle lagen van uw organisatie. De gevolgen hiervan zijn even voelbaar als dramatisch. Het arbeidsverzuim is torenhoog en het cabinepersoneel is gedemotiveerd. Er is veel onrust, men roept om actie en dat is zeer zorgelijk.

Er is door u een hoop te repareren. Wanneer het uw opdracht is om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen zonder dat daar iets tegenover staat, dan vrezen wij dat uw exercitie gedoemd is te mislukken. Het terugwinnen van vertrouwen en het herstellen van de zeer verstoorde relatie werkt alleen als u niet met lege handen komt. En zelfs dan zal dat niet gemakkelijk zijn.

Uit naam van alle FNV cabine leden, een groep werknemers die inmiddels een substantieel deel uitmaakt van het korps cabine personeel, wensen wij u veel succes in uw nieuwe functie. We hopen op een succesvolle samenwerking in de nabije toekomst, die er uiteindelijk toe zal leiden dat men zich weer ondersteund voelt en weer plezier terugkrijgt in het werk aan boord. Immers, een gemotiveerd korps met een positieve uitstraling naar onze passagiers is van groot belang voor de toekomst van alle KLM-ers.

Graag zouden we  in een persoonlijk gesprek nader kennis met u willen maken. Als voorschot hierop kunt u alvast eens een kijkje nemen op onze website www.cabinpressure.nl

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groeten,

Redactie Cabin Pressure

Wil Fortgens, Anneke Kooijman, Huib den Ouden, Annetje Koreman, Constance Broertjes, Jos Emmerik en Boris Kester.