FNV Bondgenoten vraagt de KLM om erkenning als CAO-partij.

Vandaag, woensdag 8 november 2006, heeft FNV Bondgenoten aan de KLM directie het verzoek gedaan de cabine-afdeling van FNV Bg te erkennen als CAO-partij. Dit verzoek is per brief gedaan en is hieronder in zijn geheel te lezen. De ondertekenaar is Leen van der List, onze nieuwe FNV bestuurder, die de cabine-afdeling in de toekomst als professionele bestuurder/onderhandelaar terzijde zal staan. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen zoveel mogelijk leden te ontmoeten op de Algemene ledenvergadering op 21 november a.s..

Redactie Cabin Pressure.

 

Geachte heer Kooijman,

Namens een vijfhonderdtal leden, werkzaam als cabinepersoneel bij de KLM, wenden wij ons als FNV Bondgenoten tot u met een verzoek. Het verzoek om ons toe te laten tot het overleg over de CAO voor KLM cabinepersoneel en ons daarmee te erkennen als CAO partij.
Wij menen dit verzoek te kunnen baseren op de volgende gronden.

  • Wij organiseren inmiddels meer dan vijfhonderd werknemers/werkneemsters, werkzaam bij Inflight Services. Deze medewerkers hebben gemotiveerd de keuze gemaakt zich te organiseren bij FNV Bondgenoten. Zij verwachten dat de grootste vakbond van Nederland hen de nodige onafhankelijke deskundigheid te bieden heeft, met als belangrijkste voordeel een onafhankelijke ervaren CAO-onderhandelaar.
  • De bij ons aangesloten leden vertegenwoordigen, in veel gevallen individueel maar zeker gezamenlijk, een respectabele hoeveelheid aan dienstjaren. Het zijn loyale medewerkers die de KLM hebben geholpen om uit te groeien tot de onderneming die zij thans is.
  • De keuze voor FNV Bondgenoten van deze snel groeiende groep mag worden uitgelegd als teken van ontevredenheid over de ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardelijk gebied in de afgelopen jaren en de manier waarop partijen daarmee zijn omgegaan. Die ontevredenheid dient een plaats te krijgen.

Wij nodigen u dan ook uit om ons uiterlijk 20 november 2006 te laten weten of u ons wenst te erkennen als partij, betrokken bij de CAO voor het cabinepersoneel van de KLM. Uitblijven van enige reactie voor of op 20 november 2006 zal door ons worden uitgelegd als instemming met ons verzoek. Vanzelfsprekend zijn wij bereid één en ander nader toe te lichten.

In afwachting van uw reactie,

Namens FNV Bondgenoten,

L.P.C. (Leen) van der List,
Bestuurder Burgerluchtvaart.