Skip to main content

Leen van der List, onze nieuwe bestuurder.

23 november 2006

Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie om mij aan u voor te stellen. Mij is door de leiding van de bond in de vervoerssector gevraagd of ik bereid zou zijn, om de leden van de bond die werkzaam zijn bij KLM Cabinepersoneel, te ondersteunen bij het vormgeven van hun belangenbehartiging. Ik heb na enige verkennende gesprekken van harte ingestemd met dat verzoek. Dat doe ik omdat ik het een uitdaging vind om nieuwe werelden te leren kennen. De wereld van de cabine is nieuw voor mij. Ik ken haar slechts als klant en er naar kijken als belangenbehartiger en onderhandelaar gaat mij vast veel nieuwe ervaringen en inzichten opleveren.

Daarnaast heb ik mogen vaststellen dat de leden van de bond die werkzaam zijn bij KLM Cabine zich zeer betrokken voelen bij hun werk. Dat geldt voor een aantal van hen niet alleen voor hun werk bij de KLM, maar ook voor het werk dat zij doen voor de bond. Kwaliteitsbewust, oplossingsgericht en onafhankelijk zijn de kernkwaliteiten die ik in de korte tijd dat ik in uw wereld rondloop als leidend voor uw handelen heb ervaren. Hieraan wil ik graag gaan toevoegen mijn kwaliteiten en ervaring als onderhandelaar en strateeg. Volgens mij moet dat op termijn gaan leiden tot een winnende combinatie en daar hou ik van.

Nadat ik de eerste 15 jaar van mijn werkzame leven heb doorgebracht in het bedrijfsleven en daar functies heb vervuld van bankwerker tot manager kwaliteitsborging, ben ik inmiddels al weer 21 jaar actief voor FNV Bondgenoten. Achtereenvolgens was ik actief als vakbondsbestuurder in het MKB, de Metaalindustrie, en de Chemie. Vervolgens heb ik binnen de bond gewerkt als adviseur op terreinen als het effectiever inzetten van vrijwilligers (kaderleden) en het professionaliseren van hun functioneren, maar ook heb ik me beziggehouden met projecten rond klantgericht denken en het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten. Ik ben nauw betrokken geweest als adviseur bij de fusie van de vier bonden die thans FNV Bondgenoten vormen en heb me een aantal jaren als (project)manager bezig gehouden met het bedenken en implementeren van de afdeling klantenservice bij de bond.

De laatste twee jaar heb ik op eigen verzoek een aantal interim opdrachten gedaan als bestuurder in de industrie en het vervoer en ben daarna op zoek gegaan naar uitdagende werkpakketten, waarin ik gedurende langere tijd mijn ervaring zou kunnen inzetten voor het vakbondswerk in voor mij nieuwe omgevingen. Ik denk die gevonden te hebben in de Havens en bij u als Cabinepersoneel van de KLM. Of mijn verwachtingen uit gaan komen moet de komende jaren blijken. Ik heb er veel zin in om aan de slag te gaan en hoop dat wij samen tot resultaten zullen komen waar we trots op kunnen zijn. In de Algemene Ledenvergadering van deze week formuleerde ik als ambitie: “Het ontwikkelen van een visie op wat er (arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden) nodig is in de diverse loopbaanfases van het cabinepersoneel, zodat gedurende de gehele loopbaan er sprake is van een aantrekkelijke baan die leidt tot een pensioen waarvan in alle opzichten genoten kan worden.”

Ik nodig u van harte uit die visie mee te ontwikkelen, maar vooral ook die gezamenlijk te realiseren. Voor het realiseren van wat we willen is erkenning als CAO-partij een zaak die ons kan helpen, maar ook de OR en de Groepscommissie zijn plaatsen waar we onze invloed kunnen aanwenden. Zonodig kan het “buitenparlementaire actiemodel” helpen bij het realiseren van wat wenselijk is. Daarbij kies ik altijd als eerste voor de weg van constructief overleg en waar mogelijk de samenwerking.

Voor hen die daar in geïnteresseerd zijn; ik ben 53 jaar, gehuwd met Desiree en samen hebben wij vier kinderen van 25, 23, 21 en 19 jaar. De drie jongsten studeren nog en - met soms wat onderbrekingen in verband met de studie - ze wonen nog allemaal thuis in Vianen, in wat wij wel eens gekscherend noemen “Hotel Mamma”.

Leen van der List