Skip to main content

Verslag WRR overleg van 11 december.

12 december 2006

Op 11 december hebben Leen van der List (bestuurder), Sam Groen (arbeidstijdendeskundige FNV), Ruth Bijl (bestuurder) en Petra Fraanje (kaderlid) gesproken over een plan van aanpak met betrekking tot de WRR en daaraan gerelateerde CAO zaken, waaronder versneld vliegen. De achterliggende gedachte voor het gesprek was dat, als we de KLM op deze onderwerpen willen aanspreken, we zelf van goede huize moeten komen en terzake kundig moeten zijn.

De problemen waar we tegenaan lopen zijn o.a. de diversiteit aan de van toepassing zijnde (wettelijke) regelingen, de specifieke werk- en rusttijdenregeling voor cabinepersoneel en de vraag hoe te komen tot werkbare en voor het cabinepersoneel aanvaardbare CAO-afspraken.

Er is gekozen voor de volgende aanpak. Een extern bureau, gespecialiseerd in arbeidstijdenproblematiek, zal benaderd worden met de volgende opdracht: Het inventariseren en inzichtelijk maken van alle relevante wet- en regelgeving m.b.t. werk- en rusttijden voor cabinepersoneel.

Het resultaat van dit onderzoek moet FNV Bondgenoten inzicht geven op welke manier deze onderwerpen ingezet kunnen worden in het overleg met de KLM, waaronder toekomstige CAO-onderhandelingen. Tevens kan het als basis dienen voor een antwoord op de vraag of de KLM zich, door onder de huidige omstandigheden het instrument ‘versneld vliegen’ in te zetten, wel als goed werkgever gedraagt, zoals dat in de wet genoemd wordt.

Er wordt alles op alles gezet om het onderzoek eind januari afgerond te hebben waardoor het nog een rol kan spelen bij de CAO-onderhandelingen van volgend jaar.

Redactie Cabin Pressure.