Update over "bewilligen".

Als update voor ons artikel van 18 juli over "bewilligen" kunt u hieronder  de tekst lezen die wij hierover via de afdeling Planning en Assignment ontvingen. Het betreft de letterlijke tekst uit de werkinstructie, zoals hij wordt gepresenteerd aan de medewerkers van Crew Control.

Bewilligen.

Bij krapte kan het nodig zijn om personen te vragen in hun vrije tijd een opdracht voor de KLM uit te voeren. Deze vrije tijd zal meestal reisverlof zijn. In geval van jaarlijks verlof is het niet toegestaan om aan cabin crew te vragen om "overwerk" te doen. In alle andere gevallen van vrije tijd mag dat wel. Als de persoon de opdracht accepteert, bewilligt deze persoon.

Wanneer de opdracht in reisverlof valt betaalt de KLM een premie voor deze vorm van overwerk. De originele dag reisverlof wordt op de rekening courant "CS" geplaatst alsmede 2 dagen extra. Totaal dus 3 CS-dagen per bewilligde dag reisverlof. De oorspronkelijk gepubliceerde indeling vervalt, indien nodig, in zijn geheel; dus inclusief het gepubliceerde reisverlof. De persoon gaat immers acoord met een nieuwe indeling en verkrijgt daarvoor een extra betaling (in de vorm van CS dagen). Als de persoon bewilligt in andere vormen van vrije tijd wordt geen vergoeding/compensatie gegeven.

Wanneer een persoon is bewilligd, maar wordt ziek voordat de vlucht aanvangt dan krijgt deze persoon wel een cs-dag ontstaan door het ingenomen verlof, maar niet de 2 cs-dagen ontstaan door premiering.

Tot zover,

Redactie Cabin Pressure.