FNV Bondgenoten neemt Europa-problematiek serieus

Eenieder die Europa vliegt, zal beamen dat de tewerkstelling op de 737 steeds zwaarder is geworden de laatste jaren. Het is wellicht raadzaam een beknopt historisch overzicht te geven.Begin jaren ‘90 begon de KLM nachtstops op Europa in te voeren. Op dat moment waren Europa cycli 5/2 of 6/3, waarbij je nooit heel vroeg aan- of laat afmelden had. Er zat wel eens een nachtstop in een cyclus, de omlopen bleven echter 5/2 of 6/3 en waren geënt op kantoorbanen met een vergelijkbare werkduur, begin- en eindtijden.

Al vrij snel werden “bips” uitgevonden en werd het aantal nachtstops uitgebreid. Cyclus lengtes werden gehandhaafd, ook toen vluchten steeds vroeger vertrokken en steeds later aankwamen. In 2006 tenslotte is het 7 blokkensysteem ingevoerd. Daarbij passen schema’s waarbij een calling time vóór 04.00 uur zeer gebruikelijk is. Afmelden, of aankomst buitenstation, is vaak laat op de avond of vroeg in de nacht. Verder zijn de schema’s geoptimaliseerd, wat betekent dat er veel scherper en “op het randje” wordt ingedeeld, nog net binnen de toegestane minimale rust. M.a.w.,de ondergrens is norm geworden. Echter, het verlof dat met deze verzwaarde werkweken wordt gegeven, is nog immer gelijk aan de aloude 5/2 of 6/3 cycli. Mogelijkheden tot rust en slapen zijn aanmerkelijk minder.Behalve voor degenen die het klaarspelen om na binnenkomst rond 18.00, vóór 19.30 gegeten te hebben en in bed te liggen, is het vaak onmogelijk om 8 uur per nacht te slapen.Voor een hoop mensen is dat toch een vereiste om de dag erna naar behoren te kunnen functioneren. Daar komt nog bij dat er geen sprake is van sociaal verlof, een begrip dat op ICA resulteert in welverdiende rust aan het thuisfront. Een gemiddelde Europa bip is inmiddels langer dan een ICA cyclus, maar dat vertaalt zich niet in extra vrije tijd thuis.

Afgezien van deze scheefgroei in beloning in vrije tijd van Europa schema’s, is er een steeds grotere druk op Europa vliegenden komen te staan. Druk om op tijd bij de gate te zijn dankzij steeds uitgebreidere controles en/of vertraagde aankomst door de Polderbaan. Druk om tijdens de vlucht even snel te eten omdat er anders geen tijd voor is. Druk om de steeds meer uitgebreide voorbereidingen aan boord op tijd klaar te hebben voor het instappen. Druk om op een creatieve manier om te gaan met steeds meer handbagage aan boord bij gelijkblijvende capaciteit van bagagebakken. In dezelfde vliegtuigen staan nu beduidend meer stoelen dan enkele jaren geleden. Bovendien is het toegestane aantal kilo’s handbagage verhoogd en gelijk gesteld aan de Air France norm. Druk om bij een korte taxi tijd toch op tijd Cabin Ready te kunnen melden om een slot niet te missen. Druk om allerlei fouten op catering gebied zodanig op te lossen dat de passagier er zo weinig mogelijk van merkt. Druk omdat een groter aantal passagiers dan vroeger moet worden bediend met 1, soms 2 CA’s minder dan in het verleden. Druk om collega’s in te vliegen op de 737 tewerkstelling...

En intussen legt de KLM nog extra druk op haar medewerkers om passagiers commerciëler te benaderen, om meer aandacht aan sales te besteden en om kwalitatief goede beoordelingen te schrijven over collega’s die vaak nog niet zo lang vliegen. Ook de druk thuis is opgevoerd: Druk om uit te rusten, om sociale contacten te onderhouden en de partner aandacht te geven. En, om niet te vergeten, de koffer uit te pakken, de kleren te wassen en te strijken en de koffer weer ingepakt te hebben om op tijd aan te kunnen melden voor de volgende bip.

Tegenover al die extra druk staat hoegenaamd geen compensatie en die zou, in ieder geval uitgedrukt in vrije tijd, zeer wenselijk en absoluut verdiend zijn. Wij horen deze geluiden al geruime tijd van diverse kanten, op de route en ook op het forum. Daarom heeft de KLM Cabine afdeling van FNV Bondgenoten besloten dit tot één van de speerpunten van haar beleid te maken. Tenslotte heeft het grootste gedeelte van het korps met bovengenoemde problemen te maken. Wat ons betreft, is het tijd om hier daadwerkelijk oplossingen voor te vinden!

Redactie Cabin Pressure