Langer doorwerken? De “Bos-belasting” in de praktijk

In het regeerakkoord is afgesproken dat 65-plussers met een hoger pensioen een bijdrage moeten gaan leveren aan de kosten van de vergrijzing. Die bijdrage moet er voor zorgen dat de AOW betaalbaar en welvaartsvast blijft. Inmiddels is bekend hoe de zogenaamde Bos-belasting (genoemd naar PvdA-leider Wouter Bos) er in de praktijk uit gaat zien.

Hoewel het onderwerp pensioenen voor velen een ver-van-mijn-bedshow is, is de pensioenleeftijd dat in de meeste gevallen niet. De Bos-belasting is slechts één van de maatregelen van het nieuwe kabinet om de AOW in de toekomst betaalbaar te houden. Een andere maatregel is mensen te stimuleren om langer door te werken.

In grote lijnen is door de regeringspartijen CDA, PvdA en Christenunie het volgende met betrekking tot de AOW in het regeerakkoord vastgelegd:

  • Mensen worden gestimuleerd om tot hun 65ste door te werken. Wie 57 jaar of ouder is en werkt gaat minder belasting betalen;
  • Als je na je 65ste door wil werken, worden hinderlijke regels weggenomen;
  • Toekomstige 65-plussers die naast hun AOW-uitkering een aanvullend pensioen hebben van meer dan €18.000 gaan over het meerdere per €1000 een bijdrage betalen van €6 per jaar.

De exacte uitvoering van de regeling is nog niet helemaal duidelijk en is aan wijziging onderhevig.

In een nieuwsartikel van 10 februari over dit onderwerp licht Leen van der List, bestuurder van de KLM-Cabineafdeling van FNV Bondgenoten, zijn visie op de zogenaamde Bos-belasting toe. Die komt er in het kort op neer dat een solidaire bijdrage in de vorm van langer doorwerken pas dán verlangd mag worden als betere arbeidsomstandigheden geregeld en gedurende langere periode in uitvoering zijn. Op het forum schaart hij het beroep van Cabin Attendant onder de categorie zware beroepen met volcontinuroosters (verpleging, havens, petrochemie) met in ons geval als extra complicerende factoren tijdverschillen, straling en luchtdruk.

In antwoord op vragen van FNV Bondgenoten, meldt de afdeling Voorlichting van de PvdA: “Sommige beroepen zijn te zwaar om tot je 65ste te kunnen doorwerken; het zou niet eerlijk zijn dat te verlangen. Met sociale partners wordt een oplossing gezocht.”

Werk aan de winkel dus. Aan één kant zetten we ons in om in overleg met de KLM de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden op een hoger peil te brengen, zodat we gezond en met plezier blijven werken. Daarbij is een fulltime-dienstverband tot aan het pensioen ons ijkpunt. Tegelijkertijd zullen we moeten aantonen dat ons beroep om de eerder genoemde redenen fysiek te zwaar is om te verlangen dat we tot 65-jarige leeftijd doorwerken. We vinden dat sociaal onwenselijk. De functie en de contacten van FNV Bondgenoten als sociale partner op landelijk niveau kunnen ons daar bij helpen. Onderdeel te zijn van ’s lands grootste en meest invloedrijke vakbond is een niet onaanzienlijk voordeel.

De redactie van Cabin Pressure