Zoveel leden, zoveel meningen

In deze spannende tijden voor KLM Cabinepersoneel wordt weer overduidelijk dat onze beroepsgroep in een bijzondere positie verkeert. Nu er sprake is van nogal wat onrust rond de CAO onderhandelingen en er onduidelijkheid is over onze toekomst, is de behoefte groot om met elkaar te kunnen overleggen. Bij andere beroepsgroepen kan dat gemakkelijk in de kantine of tijdens een vergadering. Echter, cabinepersoneel is altijd maar in heel kleine aantallen bij elkaar. We zijn thuis of ergens ver weg op de route: het is per definitie onmogelijk om een bijeenkomst voor allen te organiseren, hoe graag we dat ook zouden willen.

We hebben de laatste tijd nog meer dan anders geprobeerd je zo goed mogelijk te informeren over de laatste ontwikkelingen die spelen. We zullen dat ook de komende tijd zeker blijven doen. We kunnen ons echter goed voorstellen dat je na lezing van de informatie en wellicht na bespreking met collega’s op je laatste vlucht met vragen blijft zitten, of gewoon goed discussie wilt voeren met collega’s. Het is nu, meer dan ooit tevoren, van belang dat wij met zijn allen in contact treden en blijven. Dat we met respect naar elkaars mening luisteren, van elkaar kunnen leren en dat we zoveel mogelijk als één front opereren.

Die mogelijkheid bieden we aan op deze site. Ieder KLM cabine lid van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure kan zich met zijn/haar lidmaatschapsnummer registreren op de website en daardoor meedoen op het forum waar steeds intensiever wordt overlegd en gediscussieerd door collega’s. Hier kun je je ideeën, je twijfels en je vragen kwijt, maar je kunt natuurlijk ook reageren op wat anderen schrijven. Het is daarbij van belang te weten dat de redactie van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure met belangstelling de discussies volgt. Het is voor ons, naast persoonlijk contact op het BMC of op de route, één van de manieren om feeling te houden met de leden.

Daarom nodigen we alle leden die nog niet actief zijn op het forum uit om zich te registeren en eens een kijkje te nemen. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is er namelijk van overtuigd dat ieders mening telt, ook de jouwe! En dat gaat wat ons betreft verder dan alleen het invullen van een stembiljet. Laat je horen, kom naar ons forum!

Redactie Cabin Pressure.