Fiscaal vriendelijk verrekenen van vakbondscontributie

Binnenkort ontvang je als lid van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure een opgave van de betaalde contributie 2007. Stuur deze opgave naar je  HR Manager als je van één van de onderstaande mogelijkheden gebruik wilt maken.
Let wel: je moet dit doen vóór 16 november 2007

Het systeem werkt als volgt: 

  1. Je levert vakantiedagen/uren in ter waarde van de jaarlijkse vakbondscontributie (opgave ontvang je van ons)
  2. Vervolgens wordt de waarde van die dag/uren netto uitbetaald
  3. Voordeel: over de waarde van de jaarlijkse contributie wordt geen belasting betaald. Dat is al gauw een voordeel van ongeveer € 70,-.

Maar let op: Mede dankzij onze inspanningen tijdens de cao-onderhandelingen kun je voor het eerst dit jaar ook een verrekening laten plaatsvinden met het inkomen: je kunt een deel (ter grootte van de jaarlijkse contributie) van de eindejaarsuitkering of het maandsalaris bruto-netto maken. Voordeel van deze regeling is dat je wel het fiscale voordeel incasseert, maar daar geen vakantiedagen voor in hoeft te zetten. Daarbij past wel de kanttekening dat deze manier van verrekenen (een bijna te verwaarlozen) invloed heeft op de pensioengrondslag en op de grondslag voor het dagloon bij eventuele sociale uitkeringen.

Let wel: je betaalt de contributie aan FNV Bondgenoten/Cabin Pressure; het bruto-netto maken is alleen ‘een fiscaal trucje’. Meer informatie over de cafetariaregeling vind je op myklm.org.

Met dit belastingvoordeel wordt het lidmaatschap nog voordeliger en de prijs/kwaliteit verhouding van onze belangenbehartiging nog beter.

Redactie Cabin Pressure.