CAO-onderhandelingen: Voorlopig geen uitzicht op aanvaardbaar resultaat!

Nadat vorige week woensdag de CAO Onderhandelingen in een impasse raakten, stelde KLM voor om de woordvoerders van alle partijen afzonderlijk te consulteren in een poging te onderzoeken waar mogelijke oplossingen zouden kunnen liggen voor verder gesprek. Dat is inmiddels gebeurd en vandaag zijn de gesprekken tussen KLM en de vakbonden hervat.

KLM gaf wederom een uiteenzetting van haar visie op de economische situatie van het bedrijf op dit moment. Daaruit bleek onder meer dat men voorzichtige signalen heeft dat de daling in de vraag zich stabiliseert. Toch formuleerde KLM vanmiddag letterlijk de volgende vraag aan de vakbonden: “Bent u in staat en bereid om vandaag afspraken te maken die uitsluitend betrekking hebben op loon en een formulering over werkzekerheid, geldend voor de duur van 12 maanden?” Concreet betekent dit dat KLM vasthoudt aan haar standpunt om op geen enkel inhoudelijk voorstel uit onze voorstellenbrief te willen ingaan, zelfs niet als die niets hoeven te kosten! Daarbij werd aangegeven dat KLM haar voorstellen rond pensioenen en ouderschapsverlof van vorige week van tafel haalt, maar zich het recht voorbehoudt die later dit jaar alsnog op tafel en in rekening te brengen. Verder zou er nog apart met de Cabinebonden moeten worden gesproken over het financieren van het voortzetten van de tijdelijke maatregelen uit de vorige CAO, waaronder de P boven de Sterkte.

5 bonden beantwoordden de vraag van KLM vandaag met ja. De Vakbond van Luchtvaart Technici maakte een voorbehoud. Voor FNV Bondgenoten is deze magere basis een brug te ver. Wij waren vanmiddag de enige partij die een duidelijk NEE liet horen. KLM gaf daarop aan de diepgewortelde wens te koesteren om afspraken te maken waarbij alle partijen betrokken zijn. “Als echter blijkt dat daartoe geen mogelijkheden zijn, dan nadert die wens een natuurlijk einde.”

KLM heeft de vakbonden die de door KLM gestelde voorwaarden accepteren uitgenodigd om dinsdag 21 april verder te praten. Ondanks onze vaststelling dat wij in gesprek willen blijven en serieus willen onderhandelen, zien wij vooralsnog geen mogelijkheden om op de uitnodiging van KLM in te gaan. Immers, een CAO zonder afspraken over bijvoorbeeld  levensfase bewust personeelsbeleid, een betere balans tussen werk en vrije tijd, werkdruk op Europa en een verantwoorde loonsverhoging, is een CAO die ver af staat van onze uitgangspunten en dat betreuren wij ten zeerste. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure vraagt zich af of KLM zich realiseert wat het betekent dat zij zich met deze houding als één van de grootste werkgevers in Nederland onttrekt aan de reële verlangens van het cabinepersoneel en aan wat door werkgevers en werknemers onlangs in het Sociaal Akkoord is afgesproken.

Het mag duidelijk zijn dat, wanneer KLM bij haar standpunt blijft om een minimum CAO zonder verdere inhoudelijke afspraken te willen maken, het voor FNV Bondgenoten/Cabin Pressure bijna onmogelijk zal zijn om aanstaande dinsdag weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Wij denken dat het nog steeds mogelijk moet zijn om met ons een CAO te maken waarbij rekening wordt gehouden met de economische crisis. Dan moet er echter wel de bereidheid zijn het met elkaar te willen hebben over de balans tussen inhoud en inkomen.

Redactie Cabin Pressure.