FNV Bondgenoten/Cabin Pressure geschoffeerd door gesloten CAO akkoord!

Het vandaag door KLM met vijf van de zeven bonden gesloten CAO-akkoord voor één jaar, wordt door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure beoordeeld als veel te licht, veel te weinig en als een belediging voor het korps. Het akkoord rust op slechts twee pijlers: een formulering m.b.t. werkzekerheid en 1,25% loonsverhoging m.i.v. 1 januari 2010. Het enige positieve resultaat is het structureel terugbrengen van de Purser boven de sterkte op Long Haul vluchten, iets waar wij al jaren voor strijden, nadat het werd weggegeven als onderdeel van het loopbaanakkoord in 2004.

“Werkzekerheid” en minimale loonsverhoging
KLM is bereid een “uiterste inspanning” te leveren om de werkgelegenheid gedurende de looptijd van de CAO veilig te stellen. Een flinterdunne tekst die geen enkele garantie biedt naar de onzekere nabije toekomst. De afgesproken loonsverhoging van 1,25% komt pas op 1 januari 2010. Dat is te laat en is bovendien onvoldoende om de prijsstijgingen van het afgelopen jaar te compenseren. Concreet komt het er dus op neer dat we er in koopkracht op achteruit gaan. En dat bij een bedrijf dat bijna 2 miljard Euro in kas heeft en over het afgelopen boekjaar naar verwachting zelfs nog zwarte cijfers schrijft.

Lak aan Sociaal Akkoord
Na de drie eerste onderhandelingsrondes hebben wij NEE gezegd tegen het dictaat dat KLM ons wilde opleggen om alle inhoudelijke issues te laten varen, die zorgvuldig door onze leden waren geformuleerd. Zelfs een ultieme poging van FNV Bondgenoten, om door het wegnemen van een belangrijk deel van de voorstellen alsnog tot een basis voor een overeenkomst te komen, bleek voor KLM niet genoeg. Daarmee vervreemdt KLM zich als één van de grootste werkgevers in Nederland van de maatregelen zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord. Dat is niet alleen arrogant, maar daarmee maakt men zich ook ongeloofwaardig richting alle betrokken spelers.

Maatschappelijke thema’s
Het zou KLM gesierd hebben als men iets had willen afspreken over de stijging van de salarissen van het topmanagement om daarmee te laten zien dat ook zij hun steentje bijdragen. En daar waar KLM zegt het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel te hebben staan, wenst zij niet het gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld het afschaffen of beperken van versneld vliegen.

Het is aan KLM om als één van de grootste werkgevers van Nederland aan het korps en de samenleving uit te leggen waarom dit magere akkoord is gesloten zonder ook maar één woord te schrijven over maatschappelijke thema’s zoals beloningsverhoudingen in de onderneming, duurzaam ondernemen en levensfasebewust personeelsbeleid.

Risico’s naar de toekomst
Wat in deze CAO ook niet geregeld is, is het mogelijk aanpassen van de pensioenpremies als gevolg van  de wettelijke verlenging van het ouderschapsverlof en het herstel van de ‘dekkingsgraad’ van het pensioenfonds. Daarnaast moeten we niet uit het oog verliezen dat bij een onverhoopte noodzaak tot ingrijpen in het lijnennetwerk, de afgesproken loonsverhoging (Pas in 2010!) ongetwijfeld door KLM als eerste ter discussie zal worden gesteld. Je kunt maar vast voorbereid zijn…..

Ledenraadpleging
In de komende weken zal FNV Bondgenoten/Cabin Pressure alle leden raadplegen over de ontstane situatie. Daarbij wordt het gesloten akkoord afgezet tegen onze inzet. Daarna wordt de balans opgemaakt en met de leden besloten over vervolgstappen.

Redactie Cabin pressure