Pamflet: Liever een rechte rug dan een slechte CAO!

Zoals je in eerdere berichten hebt kunnen lezen, staan wij niet achter het vorige week gesloten CAO-akkoord. Om aan het cabinepersoneel en anderen duidelijk te maken waaróm wij deze slecht doordachte CAO niet ondertekenen, verspreiden wij de komende weken voor het Crew Centre en in de postvakken van de leden een pamflet met de volgende tekst:

Liever een rechte rug dan een slechte CAO!

De onlangs door vijf van de zeven vakbonden overeengekomen CAO levert het cabinepersoneel weinig tot niets op en kan niet anders dan tot teleurstellingen gaan leiden. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure wil en kán niet verantwoordelijk zijn voor deze ‘crisis-cao’ en heeft zich samen met FNV Grond en CNV (niet te verwarren met VNC) om die reden teruggetrokken. Wij vinden de CAO een belediging voor het korps die bovendien los staat van de maatschappelijke realiteit.

Met begrip voor de gevolgen van de economische crisis heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure al in een vroeg stadium van de onderhandelingen haar voorstellen drastisch naar beneden bijgesteld. Helaas weigerde KLM hierover zelfs te praten. Ook niet over kostenneutrale voorstellen. Onze alleszins redelijke voorstellen werden gewoonweg van tafel geveegd. Enkele andere bonden gingen wél akkoord met het door KLM opgelegde dictaat met als resultaat deze praktisch lege CAO.   

Onze grootste bezwaren:

  • De 1,25% loonsverhoging per 1 januari 2010 (!) komt te laat en is daardoor lang niet voldoende om de prijsinflatie te dekken. Bovendien is er nog maar een klein beetje tegenwind nodig en die verhoging zal ter discussie komen!
  • De afspraken over werkgelegenheid verplichten KLM tot  niets meer dan een ‘uiterste inspanning’ en bieden dus geen enkele garantie voor de toekomst.
  • KLM heeft lak aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord.
  • Voor de ‘Purser boven de sterkte’ wordt een veel te hoge prijs betaald.  Onderdeel van het loopbaanbeleid in 2004 was dat de Purser op alle vluchten met de 747-Combi in de sterkte kwam. Dankzij FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en niemand anders is in de CAO 2007-2009 de Purser weer boven de sterkte gekomen op vluchten langer dan 11.30 uur (of met een GVDT >14.30 uur). Deze overeenkomst gold voor de duur van de CAO en is daarom ook tijdelijk gefinancierd. In de nieuwe CAO, die dus niet door ons wordt gesteund, is de regeling structureel voortgezet en ook structureel gefinancierd. Een onverstandig besluit, omdat de 747-Combi binnen nu en enkele jaren uitgefaseerd zal worden. Onze inzet is altijd geweest om tijdelijke maatregelen tijdelijk te financieren. Helaas denkt de VNC daar anders over en laat kortetermijnwinst prevaleren boven langetermijnvisie.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure hecht veel waarde aan haar principes en alleszins redelijke standpunten. Daar houden wij aan vast, zélfs als dat betekent dat we ons uit de CAO-onderhandelingen moeten terugtrekken. Liever een rechte rug, dan een slechte CAO! Binnenkort raadplegen we onze leden over vervolgstappen.

Onze mening is duidelijk. We roepen je op KLM en de andere vakbond(en) te laten weten wat jij vindt van deze slechte afspraken en de nalatigheid om juist in een crisissituatie zoveel zaken te laten liggen die niets of weinig kosten. Stuur emails aan: (EVP Human Resources), (EVP Inflight Services), .

Ook op zoek naar een echte professionele transparante en democratische vakbond met ruggengraat? Stap dan voor 1 juni over en meld je aan via www.cabinpressure.nl