Achtergronden bij informatiebrief van de Blue Sky Group.

Afgelopen weekend hebben alle deelnemers van het KLM Cabinefonds een brief ontvangen van de Blue Sky Group waarin het langetermijn herstelplan ten gevolge van de economische crisis beschreven wordt. Ook wordt er in de brief aandacht besteed aan een aantal andere actuele issues.

Omzetting van oude naar nieuwe pensioenregeling
Alle deelnemers aan het pensioenfonds vallen per 1 januari 2008 onder een nieuwe pensioenregeling. Alle rechten die zijn opgebouwd in de oude regeling zijn automatisch omgezet naar deze nieuwe regeling. Voor een vergelijking van je pensioenaanspraken (oud versus nieuw), kun je de gegevens uit de zgn. omzettingsbrief van 8 december 2008 (pagina 1 onder 2a) afzetten tegen de informatie van de nieuwe pensioenplanner. Deze pensioenplanner, waarop je persoonlijke situatie vanaf 3 juni eenvoudig te bekijken is, vind je op www.klmcabinefonds.nl. Voor collega’s die al lang lang vliegen, veel hebben opgebouwd voor hun overbrugging en geen grote carrièrestappen meer gaan maken zou het interessant kunnen zijn om formeel bezwaar te maken tegen de omzetting.

Wil je de folder die hierover in februari aan alle deelnemers is verstuurd nogmaals ontvangen of heb je andere vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling pensioenservice van de Blue Sky Group. Dat kan via telefoonnummer 020 4266230 of door een email te sturen naar .

Eindloon of middelloon?
De keuze voor een middelloonregeling is voor de meeste collega’s financieel onvoordelig maar hangt sterk af van je persoonlijke situatie. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft in maart 2008 met KLM afgesproken dat cabinepersoneel in 2009 opnieuw de keuze kan maken om over te gaan naar een middelloonregeling. In augustus 2009 zul je daarover verder worden geïnformeerd. We benadrukken hier nogmaals dat is afgesproken dat deze overgang slechts op vrijwillige basis kan plaatsvinden.
 
Redactie Cabin Pressure