Kleine uurtjes, grote risico's!

De risico's van nachtarbeid zijn groot. Al enkele jaren wordt er een verband gelegd tussen nachtarbeid en borstkanker. Begin 2008 kregen in Denemarken vrouwen met borstkanker na jarenlange nachtarbeid voor het eerst schadeclaims toegekend. We publiceerden daar in januari over in het artikel Nachtarbeid en borstkanker . FNV Bureau Beroepsziekten publiceerde daarna samen met FNV Bondgenoten het rapport "Kleine uurtjes, grote risico's".

FNV Bureau Beroepsziekten heeft inmiddels ook 26 mogelijke claims in behandeling nadat een oproep in januari tot 500 meldingen leidde. Maar er zijn meer risico’s. Niet alleen raakt het bioritme ontregeld, nacht- en ploegendiensten leiden vaak ook tot slaapgebrek. Verder blijkt uit onderzoeken dat mensen die langdurig nachtwerk doen, een verhoogde kans hebben op onder andere hart- en vaatziekten, maagdarmklachten, depressiviteit en dat het bij zwangeren tot vroeggeboortes kan leiden.

Brief aan KLM
FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft KLM vandaag in een brief verzocht om te starten met een voorlichtingscampagne, waardoor leden van het korps zich meer bewust worden van zaken die mogelijk zorgen voor het ontwikkelen van borstkanker. Ook willen we gezamenlijk komen tot afspraken over maatregelen aan boord die kunnen bijdragen aan het verkleinen van het risico op borstkanker. Daarbij willen we ons laten adviseren door deskundigen op dit terrein. Tenslotte stellen we voor om aan alle leden van het korps de mogelijkheid te bieden tot preventief medisch onderzoek.

Voor collega’s die meer willen weten: Download de brochure "Kleine uurtjes, grote risico's"

Redactie Cabin pressure

Ook lid worden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure? Meld je nu aan via de website!