Skip to main content

Maatregelen bij tekorten

24 december 2009
Al sinds de zomer doen zich problemen met de indelingen voor, maar de laatste maand volgen de ontwikkelingen zich in hoog tempo op. KLM moet zich in allerlei bochten wringen om de komende dagen alle vluchten te bemannen. Door het bedrijf worden hiervoor verschillende oorzaken genoemd, waaronder het hoge ziekteverzuim en het slechte weer van de laatste week.

Er is inmiddels spoedoverleg geweest tussen KLM en de cabinebonden over mogelijke oplossingen en vormen van compensatie. In een publicatie op MyKLM heeft KLM laten weten welke maatregelen zij zal inzetten om de tekorten op te vangen. Die maatregelen passen binnen de afspraken uit de CAO en de aanvullende afspraken uit het verleden, maar kunnen in individuele gevallen keihard aankomen. Tegen CAO-regelingen kunnen wij uiteraard niets inbrengen, maar we hebben benadrukt dat we niet verder willen gaan dan de mogelijkheden die de CAO biedt. Wij willen in de toekomst best meedenken over andere mogelijkheden, maar dan moet eerst de rust binnen het korps zijn teruggekeerd. Eerlijke communicatie over wat er aan de hand is, kan daarbij enorm helpen.

Wat de maatregelen inhouden, kun je lezen op MyKLM (bericht van 23 december 2009). Ondanks PBS-perikelen, de tekorten aan cabinepersoneel en de gevolgen die dat voor jou persoonlijk mogelijk heeft, wensen bestuur en actieve leden je heel prettige feestdagen. We hopen dat 2010 in alle opzichten een mooi jaar wordt waarin de indelingsrust terugkeert.

Redactie Cabin Pressure