Skip to main content

Uitstekende halfjaar cijfers KLM

21 november 2010

Op vrijdag 19 november zijn door de KLM Directie in de Panoramazaal van het hoofdkantoor in Amstelveen de uitstekende halfjaar cijfers gepresenteerd aan de Vakbonden. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure was Zakaria Boufangacha daarbij aanwezig.

Zwarte cijfers
Het ziet er naar uit dat we het dieptepunt van het zware economische tijdperk achter ons hebben gelaten. Zowel bij Cargo als bij Passage worden er gelukkig weer zwarte cijfers geschreven, hetgeen wijst op een stabiel herstel. Dit alles mede dankzij de enorme inzet en flexibiliteit die het gehele korps heeft laten zien tijdens de crisis. Daarvoor verdient iedereen een groot compliment!

Gematigd optimisme
Hoewel er reden is voor optimisme is wel duidelijk geworden dat de verhouding tussen schulden en bezittingen nauwelijks is verbeterd. De KLM strategie “Cash is King” van de afgelopen jaren heeft er namelijk voor gezorgd dat er weliswaar relatief voldoende cash in huis is, maar ook dat daarvoor schulden zijn aangegaan. Onder andere door een hypotheek op de toekomst in de vorm van de uitgifte van obligaties die op enig moment weer zullen moeten worden afbetaald aan de bezitters ervan.

Strategie voor de nabije toekomst
KLM heeft aangegeven er naar te streven de komende jaren gezond maar gecontroleerd te willen groeien. Als voorbeeld daarvan werd genoemd het plan om in groeimarkt China tot het jaar 2014 het aantal bestemmingen uit te breiden naar twaalf. Dit onder andere in (code share)samenwerking met partners. Naast het verhogen van de inkomsten houdt KLM tegelijkertijd de focus op het reduceren van de kosten. Verder streeft men ernaar om door middel van wereldwijde samenwerkingsverbanden de concurrentie voor te blijven en het marktaandeel ten koste van de twee andere grote allianties (met daarin vertegenwoordigd BA en de Lufthansa Groep) te vergroten. Deze insteek moet er voor zorgen dat er binnen drie jaar weer sprake is van winstgevende groei.

Kartelboete
Het zal niemand zijn ontgaan dat Air France-KLM van de Europese Commissie boetes opgelegd heeft gekregen wegens prijsafspraken. Op vragen van onze kant is er door de Directie expliciet gezegd dat dit geen enkele invloed zal hebben op de variabele uitkeringen. Mede ook gezien de huidige bedrijfsresultaten hebben wij er daarom alle vertrouwen in dat de variabele uitkeringen hoogstwaarschijnlijk het maximum zullen bedragen. Dat zou een mooi gebaar zijn naar alle collega's die zich de afgelopen jaren maximaal hebben ingezet om KLM door de crisis heen te slepen.

In beroep
KLM gaf vrijdag verder aan de boetes buitenproportioneel te vinden en gaat er dan ook tegen in beroep. Dit mede omdat klokkenluider Lufthansa samen met nog een aantal andere vrachtvervoerders, ondanks bewijzen tegen hen, buiten schot zijn gebleven. Van eerlijke concurrentie, oftewel een “level playing field”, is daardoor geen sprake meer.

Protestbrief
Tegelijkertijd heeft KLM in samenwerking met Air France, Cargolux, Martinair en British Airways een stevig protest laten horen aan het adres van EC president José Barroso in de vorm van een vurige brief. Daarin worden vraagtekens geplaatst bij de hoogte van de boetes omdat hiervoor richtlijnen zijn gebruikt uit 2006 terwijl de wereld in de tussentijd wel wat veranderd is. Daarnaast wordt er in de brief benadrukt dat de boetes worden uitgedeeld juist op het moment dat de luchtvaartindustrie al zo zwaar is getroffen door de economische crisis en de aswolk boven Europa.

Statement
De brief wordt beëindigd met het statement dat de betrokken partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor zo’n 200.000 werknemers en voor de verbinding van Europa met de rest van de wereld. Men vraagt de Europese Commissie nadrukkelijk, daar waar in tijden van economische bloei de industrie nooit heeft gevraagd om enige vorm van subsidie, in deze moeilijke economische periode op zijn minst een situatie te creëren waarin Europese luchtvaartmaatschappijen in staat worden gesteld op een eerlijke wijze de concurrentie aan te gaan met de rest van de wereld.

Dat is een duidelijk stellingname die van harte en volledig wordt onderschreven door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure!

Redactie Cabin Pressure