Skip to main content

Patstelling in overleg m.b.t. overname Martinair cabinepersoneel

22 november 2010

Maandag 22 november heeft er een extra cabineoverleg plaatsgevonden. Leen van der List, Annetje Koreman en Huib den Ouden waren daarbij namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure aanwezig. Onderwerp van gesprek was een voorstel van KLM m.b.t. de overname van Martinair cabinepersoneel. Er is hierover op het scherpst van de snede gediscussieerd, waarbij een fundamenteel meningsverschil duidelijk werd tussen KLM en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure.

Juridische status lijkt breekpunt
Uit de wettelijk verplichte adviesaanvraag die de Bedrijfsleiding van Martinair heeft ingediend bij de Ondernemingsraad van Martinair m.b.t. het staken van de passageactiviteiten lijkt de juridische status daarvan duidelijk, namelijk, “beëindiging van bedrijfsactiviteiten”. Dat houdt naar onze mening in dat er een tussen vakbonden en Martinair te sluiten sociaal plan zou moeten komen, waarbij afspraken zouden kunnen worden gemaakt over de wijze waarop Martinair cabinepersoneel mogelijk aan het werk kan bij KLM. In dat geval is de CAO voor KLM cabinepersoneel leidend, waarbij we natuurlijk met name doelen op het senioriteitprincipe.

Vandaag bleek echter dat het voorstel van KLM aan de cabinebonden onder andere inhoudt dat een substantieel deel van het korps van Martinair horizontaal instroomt in de functie van KLM Purser en KLM tweebander. Zouden wij daarop ingaan, dan zou KLM bereid zijn met ons te praten over zgn. “voorpromoties” voor éénzelfde aantal functies voor KLM Pursers en tweebanders. In de praktijk zou dat erop neerkomen dat er “on top of” doorstroming zou plaatsvinden naar de tweebander- en Purserfunctie zonder dat betrokkenen die functie vooralsnog daadwerkelijk zouden kunnen gaan vervullen.

Grote bezwaren
Wij hebben tegen dit voorstel forse bezwaren geuit met een aantal principiële en steekhoudende argumenten:

  • Als het overnameproces de juridische status “beëindiging van bedrijfsactiviteiten” heeft, dan stelt de wet geen overname-eisen aan de overnemende partij en is wat ons betreft de KLM CAO voor cabinepersoneel leidend. Daarin is promotie en doorstroming prima geregeld en daar willen we ons in dit geval dan ook aan houden. Werk- en inkomenszekerheid voor Martinair collega’s is echter een issue dat zeker onderwerp van gesprek kan zijn, maar dat moet in eerste instantie worden geregeld in het eerder genoemde sociaal plan;
  • Mocht het zo zijn dat het overnameproces de juridische status “overgang van onderneming” heeft, dan stelt de wet aan de overname van Martinair personeel een aantal eisen waaraan KLM en vakbonden zich gewoon zullen moeten houden. De wet is in dat geval namelijk leidend.

Snel duidelijkheid gewenst
Het lijkt erop dat KLM op dit moment een “tussenpositie” inneemt. We hebben KLM daarom gevraagd om voor alle partijen snel duidelijkheid te verschaffen welke juridische status zij het overnameproces toekent en daar dan vervolgens ook naar te handelen. Dezelfde vraag heeft FNV Bondgenoten ook bij de Directie van Martinair neergelegd voor het verkrijgen van maximale duidelijkheid.

KLM heeft aangegeven kennis te hebben genomen van ons standpunt en zich daarover zorgen te maken. Toegezegd is dat het bedrijf op korte termijn met een formele reactie zal komen. Wij zijn nu in afwachting van een uitnodiging voor vervolgoverleg waarbij KLM met betere kaarten zal moeten komen.

Redactie Cabin Pressure