• Home
  • 2011
  • Pensioenen, waar staan we nu?

Pensioenen, waar staan we nu?

22 september 2011

Ondanks het feit dat de 825.000 leden van FNV Bondgenoten en de Abvakabo massaal NEE zeiden tegen het casinopensioen, stemde op maandag 19 september 2011 het merendeel van de FNV bonden van de FNV Federatieraad voor het pensioenakkoord. Hierdoor ontstond een statutaire meerderheid op grond waarvan de vakcentrale de voorliggende deal met de werkgevers en overheid gaat ondertekenen.  

FNV Bondgenoten en de Abvakabo vertegenwoordigen samen meer dan 60% van de FNV. Alleen al om die reden had volgens ons dit pensioenakkoord nooit mogen worden afgesloten. Bovendien is er nog veel onduidelijk over wat Minister Kamp precies aan de Tweede Kamer heeft toegezegd. Op basis van onvolledige informatie is het onmogelijk een goede afweging te maken en loop je het risico dat in de toekomst blijkt dat er knollen voor citroenen zijn verkocht.  

Wij voelen ons niet gebonden aan een pensioendeal, die niet op de steun van een meerderheid van de FNV leden kan rekenen. Daarom gaan we door met onze, deels reeds geslaagde (!), pogingen een beter resultaat te bereiken. Dat doen we door druk op de Tweede Kamer uit te blijven oefenen en door aan de CAO-tafel en in de pensioenbesturen samen met onze leden betere afspraken te maken. Aan de hand van ons alternatieve plan gaan we voor het beste inhoudelijke resultaat!  

We betreuren het dat er op dit moment verdeeldheid is tussen de FNV bonden. Maar wij vinden dat we niet voorbij kunnen en mogen gaan aan de stem van de leden van FNV Bondgenoten. Toen afgelopen maandag bleek dat, ondanks alle bezwaren, de Federatieraad toch akkoord ging, konden we niet anders dan de positie van voorzitter Agnes Jongerius ter discussie stellen. Als een voorzitter niet luistert naar wat de grote meerderheid van haar achterban wil, dan rest ons geen andere keuze.  

FNV Bondgenoten is nadrukkelijk niet uit op het laten uiteenvallen van de FNV. We streven juist naar één FNV, die dicht bij de leden staat en die samen met hen de problemen van deze tijd oplost. Over hoe dit het beste kan, zal in opdracht van alle FNV bonden een commissie van externe deskundigen advies uitbrengen. Verder kunnen we ons voorstellen dat de gebeurtenissen van de afgelopen dagen tot vragen hebben geleid. Op de website van FNV Bondgenoten vind je daarom antwoorden op de meest gestelde vragen.

De categoriale vakbonden bij KLM, waaronder VNC, hoor je nu niet. Dat is logisch omdat zij zich niet willen branden aan deze pensioenmaterie waarop ze bovendien nauwelijks invloed kunnen uitoefenen. Juist deze pensioendiscussie bewijst dat een lidmaatschap van de grootste vakorganisatie in Nederland je invloed geeft bij belangrijke politieke beslissingen in Den Haag. Kies daarom, ook in het licht van de komende CAO onderhandelingen met KLM, voor jezelf en je eigen toekomst. Kies voor FNV Bondgenoten/Cabin Pressure!

Redactie Cabin Pressure   

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief


No Internet Connection