Skip to main content

Discussie over compensatie afschaffen vierde type in beslissende eindfase

27 september 2011

Al meer dan een jaar zijn KLM en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure met elkaar in overleg over het compenseren van de gevolgen van het door KLM eenzijdig genomen besluit om de CAO-afspraak rond het vliegen van het vierde type te beëindigen. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure ziet in de voorstellen die KLM tot op heden heeft gedaan namelijk geen ruimte die daadwerkelijk recht doet aan compensatie voor het wegvallen van deze werkdrukverzachtende maatregel. Met die reden is  het vliegen van vier types tenslotte initieel in de CAO terechtgekomen en door werknemers ook zo ervaren.

Niet akkoord met schijnbare zeggenschap

Het laatste compensatiebod dat KLM ons deed was om alle medewerkers twee zgn. ‘Superjokerdagen’ te bieden en structureel twee CS-dagen op te laten nemen conform de huidige systematiek. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure maakte duidelijk dat men niet zit te wachten op schijnbare zeggenschap over dagen die men zelf verdiend of afgesproken heeft. We hebben het bedrijf dan ook aangegeven niet met het KLM- voorstel akkoord te kunnen gaan omdat dit niet in verhouding staat tot het indertijd beoogde doel van de proef: het verlichten van de werkdruk. Het KLM-voorstel werd door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure dan ook als een ontoereikende maatregel aangemerkt. Ons tegenvoorstel, het afschaffen van de 1/0 Korte Opdracht, doet wat ons betreft veel meer recht aan het verlichten van werkdruk.

Buitenspel niet acceptabel

Onze leden vragen zich terecht af wat een CAO-afspraak nog waard is als deze zonder instemming van de werknemersorganisaties door KLM wordt opgezegd. Aangezien er geen compensatie is gevonden waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden, achten wij het niet acceptabel dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure op deze manier buitenspel wordt gezet.

Brief en ultimatum

Deze week heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure KLM dan ook in een brief laten weten niet te accepteren dat KLM de CAO-afspraken die met ons zijn overeengekomen niet nakomt. We hebben KLM verder laten weten dat wij alsnog wensen te komen tot een acceptabele oplossing met draagvlak onder onze leden. We hebben het bedrijf uitgenodigd om hierover op korte termijn met ons te overleggen. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft daarbij een ultimatum gesteld van 10 oktober 2011, 17.00 uur. Mocht KLM voor die datum niet of afwijzend reageren dan zullen wij, samen met onze leden, een definitief ultimatum vaststellen. Daarbij moet KLM ermee rekening houden dat wij, na afloop van dat definitieve ultimatum, ons het recht zullen trachten op te eisen door middel van een gerechtelijke procedure.

De onverkorte brief aan KLM, waarin wij onze eisen juridisch onderbouwen is hieronder voor onze leden te downloaden indien men is ingelogd.

Redactie Cabin Pressure